Kommuners arbete mot brott blir ny lag

Morgan Johansson och regeringen vill att kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet lagstadgas. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Kommunerna ska enligt lag ansvara för det brottsförebyggande arbetet. Regeringen tar arbetet mot kriminaliteten ett steg till.

Redan sedan tidigare har regeringen tagit fram det nationella brottsförebyggande programmet ”Tillsammans mot brott”, förstärkt Brottsförebyggande rådet och inrättat regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Nu tar man nästa steg och föreslår att kommunernas ansvar ska lagstadgas i en ny lag.

– För att minska brottsligheten räcker det inte med brottsbekämpning. Det krävs också ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete, inte minst för att stoppa nyrekrytering till kriminella gäng och förhindra att barn och unga involveras i kriminalitet. Därför ser regeringen nu till att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete lagstadgas, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Den nya lagen föreslås att träda i kraft 1 juli 2023.

Lagrådsremissen

Läs mer om hur den nya lagen påverkar kommunerna