Kommunal förväntar sig att S ska vara bäst i klassen

När Arbetsmiljöverket inspekterade hemtjänst och äldreboenden under tre år fick 87 procent krav på att åtgärda brister i arbetsmiljön för personalen. Foto: Arbetsmiljöverket

Coronapandemin har blixtbelyst det faktum att stora delar av välfärden är underfinansierad, underbemannad och underprioriterad. Vi uppmanar nu Sveriges alla socialdemokratiska kommun- och regionpolitiker att gå i första ledet, ta stöd från era fackliga representanter och bli Sveriges bästa arbetsgivare. Det skulle vara ett konkret bevis på att ni sätter välfärden först. 

Coronapandemin må ha blixtbelyst de dåliga förutsättningarna för personalen inom äldreomsorgen men det finns fler delar av den kommunalt och regionalt kontrollerade välfärden som minst sagt haltar. 

Eftersom så stora delar av vår gemensamma välfärd utgår från våra kommuner och regioner vilar ett stort ansvar på landets alla kommunal- och regionråd. Det är självklart så att alla kommuner och regioner bör, och ska, vara goda arbetsgivare, men vi i Kommunal förväntar oss att socialdemokratiskt styrda kommuner och regioner är bäst i klassen. Inget annat är rimligt för det parti som sätter välfärden först – för vi vet att ni vet att där personalen har löner som återspeglar deras utbildning och kompetens och goda arbetsvillkor ökar också kvaliteten i verksamheterna. 

Här är några konkreta förslag på hur du som politiker i en kommun eller region kan göra skillnad på riktigt: 

  • Minska visstiderna och inför heltidsarbete som norm.

Det är direkt skadligt för välfärdens kvalitet att slentrianmässigt låta människor gå på vikariat eller visstidanaställningar, som inte sällan staplas på varandra, eller att inte erbjuda sina anställda heltidsarbete. I dag har så många som en av fyra anställda inom äldreomsorgen en timanställning. Det ger negativa konsekvenser både för den anställde och de äldre. Trygga anställningar med heltidsarbete som norm gör din kommun eller region till en attraktiv arbetsgivare. Något som blir allt viktigare med det snabbt växande rekryteringsbehovet. 

  • Låt proffsen vara proffs.

När medlemmarna i Kommunal får ha inflytande över sitt eget arbete förbättras också verksamheten. Att låta de yrkesskickliga välfärdsarbetarna vara just proffs gör du genom att skapa goda förutsättningar för deras arbete, till exempel genom hög bemanning och trygga anställningar, men också genom att sluta med sånt som minutför-minut-scheman inom till exempel hemtjänsten. Som smart socialdemokratisk politiker litar du på personalens kompetens – det är en investering som lönar sig. 

  • Öka bemanningen.

Vid mitten av 1980-talet hjälpte en anställd i hemtjänsten fyra personer under ett heltidspass medan siffran år 2019 var närmare 16. Samtidigt vittnar hela 47 procent av Kommunals tillfrågade skyddsombud att arbetet på deras arbetsplats är så stressigt att anställda dagligen eller minst en dag per vecka inte hinner prata om eller ens tänka på något annat än arbetet. Det är förstås ohållbart. Lösningen är att öka bemanningen – med utbildad personal. 

  • Ställ krav vid upphandling.

De flesta kommun- och regionpolitiker är inköpare av tjänster. De krav du som politiker ställer på den tjänst du köper gör avgörande skillnad för de anställdas arbetsvillkor. Ser du till att kräva goda arbetsvillkor så säkrar du också kvaliteten på den tjänst du köper. 

Svenska kommuner, regioner och myndigheter är generellt dåliga på att ställa sociala krav vid upphandlingar. Här krävs handlingskraftiga socialdemokratiska politiker i kommuner och regioner som vågar stå upp för att de som ska utföra arbetet har bra arbetsförhållanden och en god arbetsmiljö. 

Socialdemokraterna är, och ska vara, ett parti som sätter välfärden först. Tveka inte att prata med oss fackliga representanter i era kommuner och regioner. Vi finns här för att genom samverkan se till ni har de allra bästa förutsättningarna och kunskapsunderlagen för att bli de bästa möjliga arbetsgivarna. 

Så bygger vi tillsammans en välfärd av hög kvalitet. En stark välfärd som fördelas efter behov – och finansieras efter förmåga. 

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Barbro Andersson, avdelningsordförande Kommunal Mitt 

Carina Thållén, avdelningsordförande Kommunal Sydväst

Catarina Eriksson, avdelningsordförande Kommunal Öst

Eva Jessen, avdelningsordförande Kommunal Västra Svealand

Hanna Kjellberg, avdelningsordförande Kommunal Bergslagen

Håkan Nilsson, avdelningsordförande Kommunal Västerbotten

Jenni Strand, avdelningsordförande Kommunal Vänerväst 

Jessica Leiding, avdelningsordförande Kommunal Stockholms Län 

Mahlin Bergman, avdelningsordförande Kommunal Sydost

Sara Sjödin, avdelningsordförande Kommunal Mellersta Norrland

Sladjana Gustafsson, avdelningsordförande Kommunal Väst 

Tina Christensen, avdelningsordförande Kommunal Skåne 

Zara Leghissa, avdelningsordförande Kommunal Norrbotten