Kommer samtyckeslagen stoppa gruppvåldtäkterna?

Nu ska det vara slut på gruppvåldtäktmän som går fria för att ett redlöst offer inte sa nej. 

1 juli trädde den nya samtyckeslagen i kraft och ”oaktsam våldtäkt” kriminaliserades. 

Nu räcker det att gärningsmannen borde ha insett att en person inte ville ha samlag för att kunna dömas.

Tre män lurade i februari 2015 ned en kraftigt berusad kvinna i till deras hytt på Ålandsbåten Cinderella och våldtog henne, enligt tingsrätten. Alla tre dömdes för grov våldtäkt till minimistraffet fyra års fängelse, något som den tio år yngre kvinnans målsägarbiträde Elisabeth Mazzi Fritz då tyckte var i lindrigaste laget.

Men i hovrätten friades två av männen och den tredje fick sänkt straff till två år och fyra månader. Detta trots att domen slog fast att kvinnans uppgifter var trovärdiga, styrkta av läkarintyg, och att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation.

Hovrätten menade att det inte var ”i tillräcklig grad klarlagt… att de övriga tilltalade då har gjort och insett det som påstås i åtalet.”

– Efter allt lidande jag gått igenom är det här ett slag i ansiktet och en sådan fruktansvärd kränkning av domstolen, säger kvinnan till Aftonbladet.

screenshot-cinderella-aftonbladet-

Tre män lurade i februari 2015 ned en kraftigt berusad kvinna i till deras hytt på Ålandsbåten Cinderella och våldtog henne, enligt tingsrätten som dömde alla tre män för grov våldtäkt till minimistraffet fyra års fängelse. I hovrätten friades två av männen och den tredje fick sänkt straff till två år och fyra månader.

Domen föll 2016. Med den nya samtyckeslagstiftningen, straffskärpningen och de nya oaktsamhetsbrotten som gäller från och med 1 juli 2018 hade sannolikt alla tre männen dömts.

Det blir nu svårare att komma undan genom att hävda att ”jag trodde hon var med på det”, trots slag och vittnesmål om blåmärken från strypgrepp.

Nu gäller att en person vid varje nytt moment i en sexakt uttryckligen, genom ord eller handling, måste visa att hon/han vill vara med.

– Det är frivilligheten som ska avgöra om det är ett övergrepp eller inte. Det skiljer sig från dagens lagstiftning, där man måste visa om det förekommit våld, hot, tvång eller om målsägaren varit i en särskilt utsatt situation, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

Det blir ett tydligare förbud mot att ha sexuellt umgänge med någon i sömnen eller i ett redlöst tillstånd. Det räcker det att den misstänkte borde ha insett att personen inte ville ha samlag för att kunna dömas för ett oaktsamhetsbrott.

Oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp handlar om att du borde ha förstått att en person inte kan eller har visat frivillighet till att delta i ett samlag. Och det krävs inte att man inte behöver bevisa att det funnits uppsåt att våldta.

Då faller argument som en av de åtalade i Cinderellamålet anförde.

– Det var en fylleotrohet, absolut inget tvång. Det var en grabbgrej med alkohol inblandat.

kvinna-fonster-droppar-ledsen

Den nya samtyckeslagen innebär att det nu går att fälla en misstänkt om den borde ha insett att personen inte ville ha samlag för att den inte har kunnat eller har visat frivillighet till att delta i ett samlag.

Antalet anmälda våldtäkter ökar. 2017 anmäldes i Sverige 22 000 sexualbrott, varav drygt 7 000 rubricerades som våldtäkt. I 92 procent av fallen är brottsoffret en kvinna, oftast mellan 16 och 24 år.

Justitieminister Morgan Johansson (S) räknar med att fler våldtäktsmän nu kommer att lagföras, men även att samtyckeslagen har ett starkt förebyggande budskap.

– Det sänder ett viktigt budskap att sexualitet bygger på frivillighet. Har du inte försäkrat dig om att den du tänker ha sex med är med på det. Då ska du avstå.

– Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra är det männen som måste förändras.

Fler handlingar kommer nu enligt lag att räknas som våldtäkt samtidigt som straffen höjs. Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs fyra års fängelse till fem år.

Vid bedömningen av om ett våldtäktsbrott är grovt ska rätten särskilt bedöma gärningsmannens hänsynslöshet utifrån offrets låga ålder.