Klimatpolitiska rådet: ”Regeringens klimathandlingsplan är otillräcklig”

21 december 2023 presenterade regeringen den klimatpolitiska handlingsplanen som fått stark kritik från ett flertal håll. Foto: Elima Mwinyipembe/Regeringskansliet

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan är otillräcklig för att nå Sveriges klimatmål. Det är tydligt att befintlig politik leder till kraftigt ökade utsläpp i närtid.
Det konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin granskning.