Klimatpaket får klartecken i EU

Foto: Berit Roald

EU-parlamentet har antagit viktiga lagar för att nå klimatmålet för 2030, bland annat kostnadsfria utsläppsrätter inom EUs utsläppshandelssystem ska fasas ut från 2026.