Klimatomställningen måste vara jämställd

Foto: European Union 2019/Architecture-Studio

EU måste bli en klimatneutral och grön union. Denna omställning är bara möjlig genom politisk vilja, konkreta åtgärder och jämställdhetsintegrering.

Europa ställer om. Industrier blir hållbara, fordonen miljövänliga och hushållen blir experter på avfallssortering. I Sverige har vi bestämt oss för att ställa om till ett fossilfritt samhälle, och vi gläds åt att samma ambitioner även finns i andra europeiska länder. Omställningen är ett pågående arbete som vi är aktivt pådrivande i. För nuvarande och kommande generationers skull måste samhällsutvecklingen vara långsiktigt hållbar.

Vi vet att svåra kriser drabbar kvinnor och barn värst och ofta innebär bakslag för jämställdheten. Vi såg det under finanskrisen, under pandemin och vi ser det i det pågående kriget i Ukraina. Klimatkrisen är inget undantag. I länder med stor ojämställdhet har flickor och kvinnor sämre möjligheter att överleva extremväder och att möta klimatförändringarnas utmaningar generellt. De har mindre pengar, sämre tillgång till information och samtidigt ett större ansvar för familjen.

EU måste bli en klimatneutral och grön union. Denna omställning är bara möjlig genom politisk vilja, konkreta åtgärder och jämställdhetsintegrering.

EU har två ambitiösa planer. 2020 presenterade kommissionen en jämställdhetsstrategi som lovar målinriktade åtgärder och förstärkt jämställdhetsintegrering. Förra året klubbade EU en helt ny och ambitiös klimatlag. Till denna lag har EU nu lagt till det historiskt största klimatpaketet, FitFor55.

Vi socialdemokrater är vana vid att bygga om och bygga upp samhället, därför är vi det parti som på riktigt kan ta vår union från en kol- och stålunion till en klimatneutral och jämställd union.

I det arbetet måste fler kvinnor få ta plats. Vi vet att kvinnor tar ett större ansvar för klimatet, de handlar mer hållbart, åker mer kollektivt och tänker klimatsmart. Deras kompetens och syn på samhället måste finnas med i de beslutande rummen. Det handlar inte bara om att kvinnor har rätt att vara med vid besluten. Det handlar lika mycket om att ta vara på kvinnors kunskap och kompetens som kan vara avgörande för hur effektivt vi hanterar klimatomställningen.

Vi är inte förvånade över att varken Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna tycker det, inte om man ska tolka hur de röstar.

Under plenarsessionen i Strasbourg röstade Europaparlamentet om EUs prioriteringar inför det 66:e mötet i FNs kvinnokommission. En av delarna handlade om kvinnor och klimatförändringar. KD och SD röstade emot en text i Europaparlamentet om att alla klimatåtgärder måste inkludera ett jämställdhetsperspektiv och säkerställa lika deltagande av kvinnor och män i de beslutande rummen på alla nivåer.

Vi socialdemokrater har satt upp målet att EU ska bli den första klimatneutrala kontinenten i världen. Dit når vi endast om klimatkampen och kampen för ett jämställt Europa går hand i hand. Det är först då vi kan bygga det starkare, grönare samhället för alla!

Annika Strandhäll (S)
ordförande S-kvinnor

Heléne Fritzon (S)
delegationsledare för Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Tara Twana (S)
ordförande för S-kvinnor i Stockholm stad

Annika Strandhäll, Heléne Fritzon och Tara Twana.