”Klimatomställning måste vara kollektiv”

Om man bor i hyresrätt är inte solcellsstödet till så stor nytta.

En ny rapport från tankesmedjan Arena Idé har tittat närmare på positiva och negativa effekter av en grön omställning på arbetsmarknaden, och undersökt vad fackförbunden efterfrågar.
– För mycket ansvar har lagts på individen och subventionerna som finns riktar sig till en viss klass i samhället, säger utredaren Linn Brolin.