Klimatnätverkets tips om 13 reformer

Marcus Lindeberg Goñi och Sofia Brändström från nätverket Kära Framtid, vars rapport ”Rättvis klimatomställning – En valvinnare” släpptes på ett seminarium förra veckan. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Klimatet kan vara en valvinnarfråga i Europaparlamentsvalet. Det menar S-klimatnätverket Kära Framtid, som förra veckan presenterade 13 förslag till reformer för en rättvis klimatomställning.
– Socialdemokraterna sätter snart sin plattform inför EU-valet, vi hoppas att man vill inspireras av de här förslagen, säger Sofia Brändström, talesperson för Kära Framtid.

Klimatet ska finnas med på vartenda socialdemokratiskt flygblad och tas upp i varenda debatt, om det socialdemokratiska klimatnätverket Kära Framtid får som de vill. Av två enkla skäl.

– Svenskarna vill prioritera klimatfrågan, det vet vi väldigt tydligt; det är ett skäl till att S borde prioritera frågan. Men också för att det behövs. När Sverige går först i EU, då går EU först i världen, det ser vi efter den här mandatperioden. Det kommer nya rapporter om att utsläppen rusar varje vecka, då måste vi fortsätta att driva på klimatfrågorna och se till att vi får resultat, säger Sofia Brändström.

Om klimatet verkligen var en valvinnarfråga kunde man ju tänka sig att Miljöpartiet skulle stå högt i den svenska opinionen, vilket inte är fallet. Men Socialdemokraterna har under många år stått för en trygg samhällsomvandling och har ett annat förtroende hos väljarna, enligt Marcus Lindeberg Goñi, som är huvudförfattare till rapporten. 

– Vi socialdemokrater har också ett rättviseperspektiv på omställningen och det trycker vi också på. Vi skapar många jobb med omställningen. 

Rapporten med reformförslag har tagits fram av en arbetsgrupp inom nätverket och den presenterades förra veckan. 

– Det absolut viktigaste är att vi ställer om i en snabb takt och det första förslaget vi har är ett skärpt delmål till 2040, att EU ska minska utsläppen med minst 95 procent till 2040, säger Marcus Lindeberg Goñi.

Det kan låta som ett högt ställt mål, men enligt honom är det vad EUs klimatpolitiska råd säger är vad som krävs för att nå upp till Parisavtalet, men också att det är fullt möjligt.

Klimatomställningen kommer att bli dyr, inte minst om den ska kunna göras på ett rättvist sätt så att alla människor känner att de har ekonomisk möjlighet att hänga med. Ett av förslagen handlar om att införa en finansiell transaktionsskatt på EU-nivå. Enligt rapporten skulle det kunna ge 30 miljarder kronor årligen bara i Sverige för att finansiera klimatomställningen. 

– Den kan bara genomföras på EU-nivå. Vi gjorde det här med valp-skatten 1987 och kapitalet bara flyttade utomlands, men om hela EU gör det kan man faktiskt få kapitalet att stanna. Det blir riktat mot dem som spekulerar allra mest på aktiemarknaden, säger Marcus Lindeberg Goñi.

Andra av förslagen är mer konkreta, som att det ska vara lättare att resa med tåg genom EU och att förbjuda privatjet, som släpper ut betydligt mer än kommersiella flygningar och enbart nyttjas av de väldigt rika.

– Jag tror att det skulle vara ett bra förslag för S att gå fram med, man blir arg när man hör hur mycket de rika släpper ut, säger Sofia Brändström. 

Marcus Lindeberg Goñi hoppas att rapporten ska inge hopp och inspiration. Han jobbade själv tidigare som politisk sekreterare åt S i Europaparlamentet och menar att alla förslagen är fullt möjliga att genomföra. 

– Det EU har gjort de senaste åren är en enorm framflyttning i klimatpolitiken. EU har både kommit i kapp och sprungit ifrån Sverige. Socialdemokraterna har varit en del i att forma den gröna given, nu vill vi ytterligare öka takten. 

13 förslag

1. Skärpt delmål för klimatet år 2040 – minska utsläppen med minst 95 procent.

2. Enklare tågresande genom EU.

3. Stoppa EU-finansiering av miljöskadlig verksamhet – ny brun taxonomi.

4. Bredda EUs klimatlag med konsumtionsbaserade mål.

5. Europeisk kapitalbeskattning för att finansiera medlemsstaternas klimatomställning.

6. Utöka utsläppshandeln och minska utsläppsrätterna.

7. Använd de sociala fonderna för att stötta vanligt folk.

8. Frys medlemsstaternas oanvända utsläppsrätter.

9. Stopp för det nya fossila.

10. Press på stora utsläppare i världen att agera.

11. Kriminalisera storskaliga miljöbrott, så kallade ekocid.

12. Avskaffa EU-sätet i Strasbourg

13. Förbjud utsläppande privatplan och utöka utsläppshandeln.

Läs rapporten ”Rättvis klimatomställning – en valvinnare” här.