Johan Hassel: Klimatkrisen är en möjlighet för jämlikheten

Är Joe Biden socialdemokrat? Nej, men det är uppenbart att han försöker. Och vi har något att lära. ”Build back better” innehåller klassiska socialdemokratiska välfärdssatsningar, smart klimatpolitik men också lärdomar i hur segregation kan brytas.

I Sverige skedde den stora utbyggnaden av förskolan på sjuttiotalet. Förskolan är en av de viktigaste sociala investeringarna som bidrar till att skapa jämlika levnadsvillkor. Biden bryter ny politisk mark i USA 50 år senare när förskolan blir en central del av hans politiska projekt.

Bostad som social rättighet var en självklar del i det tidiga Folkhemsbygget. Att subventionera bostadsbyggande så att alla ska ha råd att bo är en central jämlikhetsreform och återigen en svensk S-politisk prioritering. Nu även för Biden.

Rätten till sjukvård är en grundbult för ett jämlikt samhälle och USA har en lång väg kvar. Men genom att utvidga försäkringsskyddet, sänka kostnaderna för mediciner och förbättra vårdpersonalens villkor tar Biden Obamacare vidare.

Mest uppmärksamhet har Bidens klimatsatsningar fått. Enorma investeringar i infrastruktur, fossilfri energi och elektrifiering. Klimatinvesteringar är investeringar för att skapa nya jobb. Stefan Löfvens industrisatsningar blev klimatsatsningar och grunden i den framtida fossilfria välfärdsnationen.

Kan sossen Biden, kan originalet.

När John Podesta, som var Bill Clintons stabschef och Obamas klimatrådgivare, var på Stockholmsbesök dagarna före kongressen var han tydlig med att USA har och fortsätter att inspireras av Sveriges klimatpolitik, inte minst Fossilfritt Sverige. Biden har lyckats paketera sina klimatsatsningar något snyggare än vad socialdemokratin i Sverige har lyckats med. Men sett till policy är innehållet snarlikt. Både president Biden och statsminister Andersson ser att ligga långt fram i klimatomställningen är avgörande för att vinna fördelar i den globala konkurrensen.

Det finns dock en viktig lärdom att dra från Bidens klimatpolitik och ”Build back better”.

När USAs demokrater gör dessa historiska investeringar i bostäder, infrastruktur och klimatet ser de möjligheten att använda dessa som redskap för att bryta segregationen. Statliga investeringar har länge koncentrerats till mer välmående områden. Fattigdom är i stor utsträckning konstruerat. Så också i Sverige. Dagens utsatta områden i Sverige kännetecknas av att de är geografiskt isolerade, bostäder är eftersatta, arbetslösheten är hög och brottsligheten likaså – människorna är på många sätt dömda på förhand. Detsamma kan sägas om områden i USA med en stor afro-amerikansk befolkning.

Sveriges utsatta områden borde omvandlas till pionjärer i det gröna folkhemsbygget.

När varje sten ska vändas på för att bryta segregationen borde klimatpolitiken vara självklar. Infrastruktursatsningar på vägar och kollektivtrafik som kopplar samman områden. Nya bostäder och energieffektivisering av nuvarande bostäder som skapar bättre och billigare boenden. Hållbar stadsbyggnad med fokus på sociala mötesplatser i en mer konsumtionsfri kultur. Sveriges utsatta områden borde omvandlas till pionjärer i det gröna folkhemsbygget.

Patrick Gaspard, som var Obamas tidigare policychef i Vita huset och i dag är chef på tankesmedjan Center for American Progress, och också på Sverigebesök för att träffa oss socialdemokrater är tydlig i vikten av att använda detta momentum till att bryta historiska sociala orättvisor. Efter årtionden av kriser som nyttjas av nyliberalismen är det dags att vända klimatkrisen till en möjlighet för jämlikheten. Kan sossen Biden, kan originalet.

Johan Hassel är internationell sekreterare för Socialdemokraterna