Klimatet viktig EU-fråga för svenskarna

I höst fastställer Socialdemokraterna sin lista till EU-valet och partidistrikten har börjat nominera. Foto: Sebastien Pirlet/EU 2020

Svenskarna tycker i högre utsträckning än medborgarna i andra EU-länder att Europaparlamentet bör ägna sig åt klimatfrågan. Det är den högst prioriterade frågan enligt den senaste Europabarometern. Det rimmar väl med vad socialdemokrater svarade på en enkät från AiP i somras.