Klimatbudget: Större skillnad i utsläpp än i kronor

Även om S inte förslår betydligt högre anslag än regeringen så skulle det leda till stora skillnader i utsläpp, enligt Jytte Guteland. Foto: Riksdagen

Regeringspartiernas budget innebär både nedskärningar på natur och miljövård och satsningar på sådant som riskerar att öka utsläppen. Det oppositionsparti som vill öka anslaget mest är Miljöpartiet medan S ökar anslaget minst.
– Det är stor skillnad för utsläppen mellan vår och regeringens politik, säger Jytte Guteland (S).