”Klimatarbetet är grunden för alla frågor”

Den här artikeln publicerades först i tidningen Dagens Europa. Dagens Europa produceras av AiP Media på uppdrag av Soc&Dem, Svenska delegationen.

– Min ambition är att vi under den här mandatperioden ska kunna åstadkomma tydliga förändringar i EUs politik vad gäller klimatutmaningen, sociala rättigheter och jämställdhet, säger Heléne Fritzon.

En mandatperiod på fem år är tillräckligt lång tid för att kunna göra skillnad på ett antal prioriterade frågor. Det anser Heléne Fritzon, delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet, och pekar ut några områden där hon vill att det ska ske mätbara förändringar.

– En sak är att EU tydligt har tagit täten i klimatutmaningen. Det är grunden för alla framtidsfrågor. Om fem år vill jag att vi kan säga att vi är inne i en aktiv omställning. En annan är att de sociala rättigheterna för människor har stärkts och att det har skapats fler jobb; jag vet ju till exempel att en tredjedel av Europas kvinnor saknar ett jobb att gå till.

Många tycker kanske att det är långt till EU och Bryssel men i själva verket jobbar parlamentet med många vardagsfrågor som ligger nära människor, påpekar hon. Till exempel sociala rättigheter, möjligheten att jobba eller studera i andra EU-länder och en fungerande inre marknad som är viktig för svenska jobb.

– 1,4 miljoner svenskar är anställda i exportbranscher och ungefär hälften av dem hänger på den inre marknaden.

Som Europaparlamentariker representerar man givetvis sitt parti och sina väljare, men också Sverige, betonar hon.

– När man träffar ledamöter från andra länder och andra delegationer är det viktigt att vi står upp för de svenska intressena.

En av de frågor som Heléne Fritzon driver, bland annat tog hon upp det när den nya kommissionen var på väg att tillsättas, är att EU ska få en jämställdhetsstrategi. Sverige har nått långt vad gäller jämställdhet, även om det är mycket kvar, men på den europeiska nivån ser det sämre ut.

– Det är viktigt att alltid ha jämställdhetsglasögonen på och där tror jag att en jämställdhetsstrategi som alla måste förhålla sig till är ett viktigt verktyg. Jag är glad att kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har lovat att EU ska ta fram en sådan.

Men övergripande tycker hon att den viktigaste jämställdhetsfrågan är att kvinnor har jobb.

– Att ha en egen försörjning ger självbestämmande.

Som delegationsledare var det Heléne Fritzon som förhandlade om vilka utskott ledamöterna skulle ta plats i och hon är mycket nöjd med utfallet.

”Vi ledamöter har tagit plats i utskott svarar mot de viktigaste frågor som Socialdemokraterna gick till val på…”

– Vår grupp har fått en bra start. Vi ledamöter har tagit plats i utskott svarar mot de viktigaste frågor som Socialdemokraterna gick till val på – klimat och jobb, demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Ledamöterna har dessutom fått plats i de utskott som de önskade.

Själv har hon också uppdraget som vice ordförande i den socialdemokratiska partigruppen i parlamentet.

– Jag har fått vara med om att göra en fantastisk politisk resa som jag inte kunde ana när jag vid nyss fyllda 30 tackade ja till att bli heltidspolitiker och skolkommunalråd.

Då . Sedan dess har hon varit kommunpolitiker, kommunstyrelsens ordförande, haft uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting och varit statsråd.

Hennes ansvarsområde i parlamentsgruppen handlar om den sociala pelaren, sammanhållning och jämställdhet.

– Det är frågor som är väldigt viktiga för oss som socialdemokrater men också för Sverige. Den sociala pelaren förhandlades fram i Göteborg för drygt två år sedan.

Högern i Sverige vilseleder, enligt Fritzon, genom att säga att det handlar om bindande lagstiftning. Men det handlar om att EU-länderna enats om 20 generella, icke-bindande principer som är viktiga för människors livs- och arbetsvillkor, framför allt om rätten till utbildning och jobb och om alla medborgares tillgång till sjukvård och pension.

Fyra av Heléne Fritzons fem barn är utflugna. Hemma i Degeberga finns en tonåring kvar.

– När man tackar ja till den här typen av uppdrag är det viktigt att man tänker igenom hur livspusslet ska se ut. Det har jag och min man fått göra tidigare; jag får ofta frågor om hur det är att pendla till Bryssel men jag brukar säga att jag har pendlat till politiska uppdrag Stockholm i flera omgångar. Bor man i Skåne har man ungefär lika långt till Stockholm som till Bryssel.

För henne är det viktigt att ha hemmet kvar i Sverige.

– Både för att vara med min familj men det är också angeläget utifrån att vi representerar vår valkrets.

– Vi ska vara närvarande i den svenska politiken, i partipolitiken men också ute i miljöer där vi träffar medborgare. Det kan vara företagsbesök, det kan vara lärosäten, det kan vara ideella organisationer eller att delta i paneler och debatter.

– Jag lever och bor i Sverige, jag verkar i mitt politiska uppdrag i Bryssel och Strasbourg, sammanfattar Heléne Fritzon.

Om Heléne Fritzon

Född: 1960.
Bor: Degeberga i Kristianstads kommun.
Familj: Man, fem barn samt barnbarn.
Bakgrund: Lärare, kommunalråd i Kristianstad, migrationsminister och biträdande justitieminister.
Utskott: Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för kultur och utbildning.
Vice ordförande i Progressiva gruppen av Socialdemokrater i Europaparlamentet.