Klimat: Därför krävs beslut om mer kärnkraft i dag

Kärnkraften måste åter bjudas in i klimatkampen. Och S måste vara den vuxne och snarast sträcka ut handen över partigränserna och ta initiativ till en omformulerad energiöverenskommelse.