Klartecken från EU om slopad sommartid

EU-parlamentet har sagt ja till slopad tidsomställning. Nu får varje EU-land tänka i två år på hur just de vill ha det.

410 ja-röster och 192 nej-röster i EU-parlamentet till förslaget att plocka bort tidsomställningen mellan vinter och sommar. Från år 2021 får medlemsstaterna på nytt bestämma själva hur de vill ha det.

Syftet med den gemensamma tidsomställningen varje år var att det skulle underlätta för EUs inre marknad. Därför fattades det beslutet 1980. Innan det hade länderna fått bestämma själva hur de ville göra med tiden.

Nu ligger frågan på nytt hos regeringarna i varje EU-land som till 2021 ska ha bestämt sig för hur de vill ha det.

– Jätteroligt att vi har kunnat göra en förändring till det bättre, som så många EU-medborgare har önskat, säger Marita Ulvskog, socialdemokratisk EU-parlamentariker.

Fotnot: Frågan om slopad sommartid är ett medborgarinitiativ från Finland från början.