Klart med rödgrönt styre i Stockholm

Åsa Lindhagen (MP), Karin Wanngård (S) och Clara Lindblom (V) presenterade Stockholms nya styre. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Det är tydligt att stockholmarna har röstat för förändring – för en jämlik, öppen och klimatsmart stad, sa Karin Wanngård (S) när Stockholms nya rödgröna styre presenterades.
Frågan om det kommer att krävas höjd skatt bollar de över till den tillträdande regeringen.

På torsdagen stod det klart att Stockholm får ett nytt med Karin Wanngård (S) som finansborgarråd, där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ingår. 

en pressträff utlovade det nya styret bland annat inga fler ombildningar eller försäljningar av allmännyttiga bostäder och att kommunen som regel ska äga sina samhällsnyttiga lokaler – alltså inga försäljningar av lokaler som man sedan behöver hyra för att använda. 

Förskolan får en egen förvaltning och nämnd som ett led i arbetet med att alla barn ska få förutsättningar att klara skolan. På arbetsmiljösidan ska bland annat antalet timanställda minimeras. 

Järva ska bli en stadsdel, för att kommunen ska kunna ta ett helhetsgrepp om det utsatta området. Nu ska det bland annat byggas bostäder av olika format och torg och centrum ska rustas. 

De två innerstadsstadsdelarna Norrmalm och Östermalm ska däremot slås ihop och få en gemensam förvaltning. 

– Det ökar förutsättningar att ha en äldreomsorg i egen regi, sa Karin Wanngård. 

Klimatambitionerna skruvas upp och Stockholm ska bli klimatpositivt redan om åtta år, 2030. Gamla stan och delar av city ska bli en miljöbilzon där bara elbilar och de renaste gasbilarna ska få köra.

Huruvida det kan bli aktuellt med skattehöjningar ville det nya styret inte ge klart besked om.

– Det är tufft för stockholmarnas ekonomi. I det läget tror jag inte på att vi ska höja skatten. Men det handlar också om vad vi ser för regeringsbildning och statsbudget. Om det försvinner statsbidrag behöver vi förstås ta ansvar för välfärden, sa Karin Wanngård. 

Valresultat i kommunvalet: 

S 29,43 %

M 18,33 %

V 15,37 %

SD 8,03 %

L 7,98 %

C 6,69 %

MP 6,03 %

KD 3,83 %

FI 1,18 %

Medborgerlig samling 1,17 %