Kinberg Batra: Ledare i förtroendekris bör avgå

 

Sjunkande siffror, internt missnöje och svagt förtroende gör att det behövs en ny ledning med förmåga att vända utvecklingen.
Det menar Anna Kinberg Batra – och kräver rikspolischef Dan Eliassons avgång.
Samma argument kan riktas mot moderatledaren själv. Rekordras, avgångskrav och halverat förtroende. Men Anna Kinberg Batra sitter kvar.

15,9 procent, Moderaterna noterar nu en ny lägsta nivå i SVT/Novus. Detta efter att Anna Kinberg Batra precis har skakat av sig de första avgångskraven inifrån partistyrelsen. Kinberg Batra, som nyligen erkände att hon befinner sig i en stor förtroendekris, fortsätter kräftgången.

Men hon vägrar avgå.

Samtidigt går hon ut hårt och kräver andra ledares avgång och menar att det är enda sättet att vända en negativ trend.

Det var i sitt jultal i december som Anna Kinberg Batra krävde rikspolischefen Dan Eliasson avgång.

– Regeringen måste inse att rikspolischefen inte håller måttet, sa Kinberg Batra.

Moderatledaren hänvisar  till opinionsmätningar om att var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde på kvällen.

– Poliskrisen syns i statistiken, sa Kinberg Batra.

Några veckor senare gjorde hon utspelet om att samarbeta med Sverigedemokraterna i riksdagen.

Moderatkrisen syns därefter ännu tydligare i statistiken än poliskrisen. Partiet har tappat var tredje väljare. Anna Kinberg Batras moderater är nu nere på de katastrofsiffror som tvingade Bo Lundgren att avgå.

– En organisation i kris tyngd av svagt ledarskap, sammanfattar Kinberg Batra.

Om Polisen, inte Moderaterna.

Rikspolischef Dan Eliasson hänvisar till att den stora omorganisationen av Polisen, som även Moderaterna var med och beslutade om, tar tid och måste få sätta sig innan man kan förvänta sig positiva resultat.

Det tålamodet har inte Anna Kinberg Batra. Däremot poängterar M-ledningen vikten av att hålla i och vara långsiktig när det gäller det egna förnyelsearbetet, trots opinionsraset.

– Om vi blickar framåt så tror jag på att hålla i våra centrala budskap och lita på att den egna politiken har ett större stöd i det svenska samhället än vad som just nu syns i opinionssiffrorna, säger Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson och tidigare partisekreterare till DN.

Kinberg Batra vill med andra ord avsätta rikspolischefen för att en reform, som hon själv varit med att besluta om, inte har fått tillräcklig effekt. Men hon vägrar avgå för att ett beslut hon själv har fattat, närmandet till SD, har fått direkta och omfattande negativa konsekvenser.

”2016 har varit ett år där ordet poliskris har blivit ett ord som inte ens är laddat eller dramatiskt utan närmast en del av vardagen”, skriver Anna Kinberg Batra i Aftonbladet.

2017 är ett år där Moderaternas kris är en del av vardagen.

– Dan Eliasson ingjuter inte förtroende i den egna organisationen, men inte heller hos allmänheten, motiverade Anna Kinberg Batra avgångskravet i jultalet.

I DN/Ipsos junimätning rasar allmänhetens förtroende för Anna Kinberg Batra. Endast 21 procent allmänheten uppger att de har förtroende för henne, jämfört med 40 procent för ett år sedan. En halvering. Och i den egna organisationen förbereds nya uppror, enligt DI.

– Det behövs en ny ledning som kan leda organisationen i en ny riktning.

Säger Kinberg Batra.

Polisen alltså, inte Moderaterna.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Spara