Khashayar Farmanbar: Vi ska lära av historien men inte leva i den

Det är viktigt att komma ihåg sitt ursprung och fortsätta göra gott, något som den kristna högern verkar ha glömt bort.

Nyligen var jag i USA. På många sätt ett fascinerande land. Mellan alla aktiviteter, fastnade jag vid en dokumentär om arbetarnas historia när jag flippade runt mellan hotellets tv-kanaler.

Industrialismen skapade nya möjligheter. Många, oftast män, drogs till nya orter för att jobba med tunga jobb i nyetablerad industri, gruvor, eller annat. Möjligheternas land. Men det innebar också att arbetarnas vardag bestod av dåliga arbetsvillkor och mycket av lönen spenderades på sprit, gambling och prostituerade under den fritid som de kunde tänkas ha.

Men något hände längs vägen. Sedan slutet av 1900-talet har högerpopulismen blivit alltmer förenat med den kristna högern i USA.

I det landskapet kom religionen att spela en roll. Frikyrklig nykterhet ledde till att arbetarna kunde få stabilare vardag och familjesituation. Men något hände längs vägen. Sedan slutet av 1900-talet har högerpopulismen blivit alltmer förenat med den kristna högern i USA. Konservativa vanföreställningar har fått gå före vanligt folks livskvalitet och att göra skillnad på människor har blivit viktigare än människovärdet.

I Sverige gav industrialismen samma typ av utmaningar. Klassiska gruvorter som Malmberget hade samma typ av problem. En stor andel manlig befolkning som jobbade med tunga yrken, som i gruvan.

I vårt land lade arbetarrörelsen, tillsammans med den tidiga nykterhetsrörelsen, grunden för bättre livsvillkor. Arbetarrörelsen och socialdemokratin skapade en av världens främsta välfärdsnationer, där arbete värderas högt. Det gav bättre arbetsvillkor, högre löner och en enorm teknikinnovation som kom att skydda arbetarna.

Tidigt började Sverige ersätta tunga och farliga arbetsmoment med maskiner i stället för att som i USA använda sig av billig arbetskraft för ”enklare jobb”. Just för att arbetets värde har gett god löneutveckling. Dessutom har denna teknikinnovation bidragit till vårt lands starka exportindustri och stora andel jobb med högt förädlingsvärde. Det har finansierat en generell och stark välfärd.

Det är viktigt att komma ihåg och hämta styrka i sitt ursprung, att lära av historien, men för den delen inte leva i den.

Nuförtiden överraskar det ingen att USAs kristna höger jobbar för den mest priviligierade gruppen. De har glömt sitt ursprung. Deras ultrakonservativa och skadliga värderingar ger också näring åt den blåbruna sörja som i dag utgör regeringsunderlaget i Sverige.

Det är viktigt att komma ihåg och hämta styrka i sitt ursprung, att lära av historien, men för den delen inte leva i den. Lösningarna för framtiden kommer att vara annorlunda, men målsättningarna att fortsatt vara en rörelse som står upp för frihet, livskvalitet och allas möjlighet att lyckas ska vi bära med oss.

Det är därför socialdemokratin ständigt jobbat för breda löntagargrupper, att stötta hushållen och att stärka välfärden. För alla. Under pandemin ledde den socialdemokratiskt ledda regeringens arbete till att många jobb räddades med bland annat permitteringar, välfärdssektorn fick resurser att behålla personal och hålla kvaliteten uppe, företag fick stöd för att övervintra den tuffa situationen. Även hushållen fick hjälp att klara de svåra tiderna.

De svenska konservativa krafterna härmar alltmer högerpopulisterna i USA. Det innebär också en likgiltighet för vanligt folk och att verka för de få mest priviligierade. Nu när vi ser hur kraftig inflation och höga energipriser slår hårt mot företag och hushåll, är SD och regeringen, precis som USAs högerpopulister, ointresserade av att hjälpa breda löntagargrupper och hushållen. De bryr sig mer om att hålla de priviligierade fås elförbrukning hemlig, än att rädda pressade familjers ekonomi.

Khashayar Farmanbar är entreprenör och tidigare energi- och digitaliseringsminister