Khashayar Farmanbar: Inget var bättre förr, allt blir bättre i framtiden

Förtroendet att få tjänstgöra som energi- och digitaliseringsminister i Magdalena Anderssons regering känns stort. Vi ska skapa framtidens gröna jobb genom att ligga längst fram i klimatomställningen. Och jag är övertygad om att energipolitiken är central för de gröna jobben.

Kvällen innan statsministern läste upp regeringsförklaringen kom en nyhetsflash om rekordhöga elpriser i södra Sverige. Det här känns redan som länge sedan, även om det i skrivande stund bara gått tio dagar. Sällan har uttrycket ”hit the ground running” varit så träffande.

Mitt uppdrag på energisidan är tydligt. Vi behöver både mer el – i hela landet – och bättre elnät. Därför ska vi fortsätta bygga ut förnybar el och kraftigt öka takten i elnätsuppbyggnaden.

Men elpriserna, kanske du undrar?

De höga elpriserna i södra Sverige förklaras av flera samverkande faktorer. El handlas på marknadsplatser, som andra varor. När priset på en sorts el går upp så ökar priset på el från andra energislag också. Tydligast är att priserna på energiråvara, som naturgas, är höga i södra Europa just nu. På grund av elmarknadens funktionssätt påverkas svenska elpriser av naturgaspriserna, även om vi inte använder naturgas för elproduktion i Sverige. Dessutom pågår en snabb återhämtning efter pandemin. När många går till jobbet i hela Europa ökar elkonsumtionen snabbare, men Europas elproducenter har inte hunnit ikapp. Det är två av de största faktorerna just nu, även om de finns fler.

Som med räntan på huslån har många konsumenter prissäkrat sin el genom bundna avtal. Den som har bundet elavtal är inte omedelbart drabbad av spot-priserna, som det rapporteras om i media. Några timmar har priserna varit hissnande, men det är bara den som har avtal med spot-priser som behöver tänka på vilken tid som tvättmaskinen eller elvärmen ska vara på. Sedan är det alltid klokt att hushålla.

Ja, du ser, tio dagar in i jobbet är det mycket elpriser jag har i huvudet. Och en hel del kärnkraftsdebatt.

Låt oss börja med att slå fast att kärnkraft är en viktig energikälla i Sverige och kommer att så vara en lång tid framöver. Men att bygga nya kärnkraftverk tar decennier och kostar multum. Just nu finns inte en aktör som är beredd att öppna plånboken, trots att det i dag är samma ekonomiska förutsättningar för kärnkraft som för exempelvis vindkraft. När fiskmåsarna till höger är som mest högljudda är det värt att komma ihåg att Reinfeldt-regeringen under sina två mandatperioder inte ändrade den gamla punktskatten på kärnkraft. Det var faktiskt den S-ledda regeringen som tog bort den 2018. Kanske visar sig nästa generation kärnkraft vara mer användbar. Än så länge är den en forskningsidé, men låt oss hålla ett öppet sinne.

För mitt livsmotto är: Inget var bättre förr allt blir bättre i framtiden. Jag är teknik- och framtidsoptimist, men också rationell. Bolagen står i dag i kö för att få bygga vindkraftverk. Bara i södra Sverige finns ansökningar för havsbaserad vindkraft som motsvarar mer än dubbla Sveriges elförbrukning. För att skapa nya gröna jobb och leda klimatomställningen förtjänar Sverige lönsam vindkraft nu, i stället för dyr kärnkraft som kanske kommer sedan.

Vindkraft, värmekraft, solenergi, energilagring i bränsle, som vätgas, och vattenkraft har, tillsammans med högre elnätskapacitet, potentialen att ge Sverige stort försprång.

Medan energipolitiken kan te sig som minfält där olika partier har sitt favoritenergislag och där nostalgi och kulturkrig inte är oviktiga komponenter, är digitaliseringsfrågorna mindre konfliktfyllda. Den digitala samhällsförändringen har förvisso all potential att vara politiskt laddad, men här har partierna inte politikutvecklat tillräckligt. Så låt oss prata mer om det framöver. Vi ska göra socialdemokratin till den ledande politiska kraften, som står på vanligt folks sida, i hundra år till. Eller som Kapten Picard i Star Trek säger: Engage!

Jo, förresten, på måndag skickar vi ut remiss till en proposition för att förenkla bredbandsutbyggnaden på landsbygden. Känns kul särskilt eftersom jag tidigare själv krävt att regeringen ska agera snabbare i det här.

Khashayar Farmanbar är energi- och digitaliseringsminister