Khashayar Farmanbar: Andersson kan omvandla ilska till framtidstro

Jag känner Magdalena Andersson som en engagerad folkrörelsemänniska som kan förvandla ilska över orättvisor till framtidstro och reformlusta.

Det är givetvis kongressen som beslutar. Men det extremt starka stöd som hon har fått under nomineringsprocessen och från en enig valberedning gör ändå att det, för att uttrycka det milt, är högst sannolikt att Magdalena Andersson blir vårt partis nästa ledare och Sveriges nästa statsminister.

Det ger mig hopp. Självklart för att hon är kunnig, rak och ärlig. För att raden av manliga statsministrar inte behöver bli längre. För att Magdalena Anderssons tävlingsinriktade karaktär är vad vårt parti behöver för att möta framtiden. Men framför allt för att hon har uppvisat en förmåga att omvandla ilskan som förde henne in i politiken till att skapa hopp och framtidstro.

Tillåt mig att citera den lilla gröna jedi-mästaren Yoda i Star Wars: ”Rädsla är vägen till ilska. Ilska är vägen till hat. Och hat leder till lidande.”

Rädsla är vägen till ilska. Ilska är vägen till hat. Och hat leder till lidande.

Men Yoda har inte träffat svensk arbetarrörelse. Vår rörelses historia är full av exempel där ilskan har omvandlats till konstruktivt, framtidsinriktat reformarbete som skapar hopp.

Vi kallar det organisering i folkrörelse och för mig är Magdalena Andersson det tydligaste exemplet på just det.

Jag är glad och stolt över att Magdalena Andersson är en aktiv medlem i vår arbetarekommun. Från första gången jag träffade henne har engagemanget för rörelsen varit tydligt.

Hennes insatser i arbetarekommunen, arbetet i gymnastikföreningen och den enorma drivkraften att knacka dörr, samtala vid dörrkarmen och även hjälpa barn med läxläsning, visar på hennes driv i folkrörelsearbetet.

Jag ser fram emot att den folkrörelseglöden ska vara ledstjärna för kommande regeringars arbete.

För kommande regeringar måste det bli. Så att fler människor kommer i arbete som ger mening till vardagen, egen inkomst, och bidrar till det gemensamma så att vi har mer resurser för välfärden. En skola i världsklass och modern och kvalitativ vård för alla. Verktygen och resurserna att knäcka gängkriminaliteten och bekämpa både brotten och dess orsaker.

Och det existentiellt avgörande: ett systematiskt och effektivt klimatarbete som lyfter blicken från enstaka självspäkande symbolåtgärder på individnivå till att ställa om hela samhället med grönt stål, framtidens energiproduktion och gröna arbeten.

Jag är full av tillförsikt att vi tillsammans fixar det. På samma sätt som vi fixade så att vi gick in i krisen med den lägsta statsskulden sedan första Star Wars filmen släpptes 1977.

Khashayar Farmanbar är kommunalråd i opposition i Nacka