KD sänkte kraven på fasta jobb i hemtjänsten

Kristdemokraterna vill ge en bonus på 50 000 kronor till äldreomsorgsbolag som ger timanställda fasta jobb.

– Fler som kämpar i äldreomsorgen ska kunna känna anställningstrygghet, säger nu Ebba Busch.

Men så sent som i januari urholkade Stockholms äldreborgarråd Erik Slottner (KD) kravet på fasta anställningar på heltid i hemtjänsten.

Coronakrisen riktar strålkastarljuset på arbetsvillkoren inom äldreomsorgen. Inte minst i Stockholm där smittan tagit sig in på vartannat äldreboende, där över 150 coronasmittade avlidit, vilket utgör nästan hälften av stadens covid-19-dödsfall.

– Personer som jobbar på äldreboenden pekar på alla de grundläggande problem man har där, med väldigt mycket personal som går fram och tillbaka med väldigt oklara anställningsförhållanden och inte speciellt välutvecklade rutiner. Det här behöver vi verkligen ta åt oss nu, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till SVT.

Moderaternas Elisabeth Svantesson avfärdade i riksdagens budgetdebatt att skattesänkningar eller privatiseringar skulle ha försvagat äldreomsorgen. Det gör även Erik Slottner (KD), äldreborgarråd i Stockholm där konkurrensutsättningen gått längst.

– Att många av de döda bor på äldreboenden är något vi ser i övriga Sveriges kommuner, säger Slottner till SVT Agenda.

Klart är dock att Stockholms borgerliga styre prioriterat goda villkor för äldreomsorgsbolagen när dessa har ställts mot anställdas arbetsvillkor, hygien och utrustning, enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV.

Mirjam Katzin, doktorand i äldrerätt vid Lunds universitet, skriver i Dagens Samhälle att kommuner med många utförare har svårt att ”hålla ute oseriösa och fuskande utförare från valfrihetssystemet”.

Det rödgrönrosa styret i Stockholm 2014–2018 rensade upp bland de många privata aktörerna inom hemtjänsten, efter Alliansens valfrihetsreformer 2006–2014.

För att få nya uppdrag var nu bolagen tvungna uppfylla skärpta krav vad gäller löner, arbetsvillkor och anställningstrygghet.

– Personalens kompetens och arbetsvillkor är direkt kopplade till kvaliteten för de äldre, säger Mirja Räihä (S), vice ordförande äldrenämnden.

I maj 2017 sades avtalen med alla hemtjänstbolagen upp och nya LOV-kriterier upprättades. Förutom löner med kollektivavtalsliknande villkor ställdes även krav på arbetskläder, lokaler med dusch. Antalet bolag minskade då snabbt ned till 98, från 147 aktörer inom hemtjänsten 2014.

Alliansen med Erik Slottner (KD) i spetsen var kritisk till de skärpta kraven som de menade skulle ”försvåra för nya och mindre aktörer inom hemtjänsten”.

– Det finns en risk för detaljstyrning i upphandlingskraven, exempelvis tillgång till omklädningsrum, sa Slottner (KD) när frågan diskuterades i fullmäktige 5 september 2016.

Smittskyddsfrågan togs upp särskilt i debatten.

– Du sätter företagen före smittskydd, för det är vad basala hygienrutiner innebär, sa Mirja Räihä (S) vice ordförande i äldrenämnden.

Fackförbundet Kommunals granskning av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg 2018 visade en koppling mellan vinst i äldreomsorgen och besparingar på löner, bemanning och arbetsmiljö.

”Hur skapas vinst i en verksamhet där över 80 procent av utgifterna är personalkostnader och möjligheterna till stora automatiseringar är små?”

När det gäller coronasmittan har andelen timanställda, som inte har råd att stanna hemma, lyfts som ett särskilt riskmoment.  Enligt Kommunals rapport var 2017 andelen tidsbegränsat anställda i kommunalt driven äldreomsorg 27 procent, jämfört med hela 37 procent hos privata utförare.

KD säger sig nu vilja öka antalet fasta anställningar genom en bonus på 50 000 kronor under fyra månader för arbetsgivare som ger timanställda fasta jobb.

– Fler som kämpar i äldreomsorgen ska kunna känna anställningstrygghet och samtidigt kan det bli medarbetare som håller i länge, säger Ebba Busch (KD) till TT.

KD och det nya blågröna styret i Stockholm lättade dock på kravet när det gäller fasta anställningar på heltid så sent som i januari .

Tidigare uttalades att:

Vid anställning ska heltid vara norm. Tillämpning av allmän visstidsanställning ska undvikas. Detta gäller även timanställning utöver vad som krävs, exempelvis för att täcka vid korttidsfrånvaro.”

Det räcker nu med att bolagen ”eftersträvar” fasta heltider.

”För att öka kontinuiteten ska utföraren eftersträva att personalen erbjuds heltid och fast anställning”, hette det i beslutet i äldrenämnden där Erik Slottner (KD) är ordförande.

– När man samtidigt talar om att förbättra kontinuiteten är det ju korkat att släppa på det kravet. För det är ju med fast anställda på heltid som vi får en kontinuitet så att de äldre inte behöver träffa så många, säger Mirja Räihä (S) som reserverade sig mot beslutet.

Avtal med utförare kan hävas när de inte uppfyller kravet på hälften av de fast anställda har rätt utbildning. Men ett bolag som använder många timanställda kan gå runt detta. Dessutom går det att ha personal som i stället för vårdlinjen har 600 poäng på Komvux, vilket är lägre än vårdbiträdeskompetens enligt avtalet mellan Kommunal och SKR.