Katrin Stjernfeldt Jammeh: Politik är inget för den otålige

Att se lösningar på problem men inte ha alla verktyg att förverkliga dem. Kommunpolitik är inget för den otålige. 

I Malmö såg vi gängkriminaliteten tidigt och vi identifierade ett behov av akuta insatser för att situationen inte skulle eskalera.

Vi visade den då M-ledda regeringen vad som var på väg att hända. Vi vädjade om fler poliser och skärpt lagstiftning för att kunna bryta trenden. Jag var beredd på att det skulle ta tid, men hade inte räknat med det totala ointresse som vi möttes av. Våldet viftades bort som ett Malmöproblem, och platserna på polishögskolorna bantades kraftigt.

Utvecklingen med ökat våld blev dessvärre så illa som vi befarat. 2017 sköts det 65 gånger. Det var fruktansvärt. I dag ser det delvis annorlunda ut. Även om risken för bakslag är överhängande, så hade skjutningarna minskat med 70 procent år 2020. 

Våldet viftades bort som ett Malmö-problem, och platserna på polishögskolan bantades kraftigt. 

Så vad har hänt? 

Eftersom Malmö drabbades först av det ökade våldet fanns det inga exempel på fungerande arbetssätt inom landet. 

Tillsammans med andra myndigheter sökte vi efter lösningar i andra länder. Amerikanska GVI (group violence intervention), eller Sluta skjut, som det översattes till, blev resultatet. Genom frivården kallas kriminella personer till möten med företrädare för myndigheter, föreningar, samfund och anhöriga till tidigare offer. 

De ges två alternativ: lämna kriminaliteten eller var beredd på samhällets samlade kraft mot dig och alla i ditt nätverk.

Kriminologer har utvärderat och visat att metoden fungerar och sannolikt ligger bakom en del av nedgången. Samtidigt måste det påpekas att framgångarna krävt en kraftfull utbyggnad av vår avhopparverksamhet och stora satsningar på barn- och ungdomsvården.  

Vi har sedan tidigare satt skolans behov och alla elevers rätt till en jämlik och bra utbildning i fokus. Men det är ingen Quick-fix, även om en decennielång skolutveckling ger positiva effekter på många sätt. 

Saker tar tid. Det är först nu vi börjar se effekterna av den S-ledda regeringens välkomna satsning på lagskärpningar och 10 000 fler polisanställda. Den första kullen har äntligen lämnat Polishögskolan i Malmö. 

Vi vet att det går att bryta en negativ våldsspiral, även om vägen inte är spikrak. Vi vet också att vi behöver fortsätta att modernisera rättsväsendet och krossa de ojämlika livsvillkoren.

Alltså: vi behöver fler poliser och skärpta lagar, samtidigt som vi gör upp med de politiska system som leder till skolsegregation, bostadssegregation och hopplöshet. Låt oss socialdemokrater visa att det går! 

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens
ordförande i Malmö