Katrin Stjernfeldt Jammeh: ”Det behövs en nationell grön politik för städerna”

Socialdemokraternas nationella klimatpolitik har i stor utsträckning kommit att symboliseras av den gröna nyindustrialiseringen i norra Sverige. Den visar att hela samhället behöver kraftsamla i stället för att låta enskilda bära hela ansvaret för klimatomställningen.  

Nu behöver vi socialdemokrater också formulera en ny progressiv och grön nationell politik för städerna. För när FNs klimatpanel IPCC presenterade sin senaste klimatrapport tidigare i år lyftes städer som helt centrala i det fortsatta arbetet med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader i enlighet med Parisavtalet. Och det är inte så konstigt. Städer står för cirka tre procent av världens yta men 72 procent av de totala utsläppen av växthusgaser. Framöver väntas ännu fler människor söka sig till eller kring städer. 

I Malmö har vi under flera decennier arbetat medvetet med miljö- och klimatfrågorna. För femte gången utsågs Malmö nyligen till Årets miljöbästa kommun av tidskriften Aktuell hållbarhet. Vi har jobbat med att utveckla nya klimatsmarta stadsdelar och bostadsområden. Tillsammans med staten och Region Skåne investerar vi kommande år i bostadsbyggande, ny klimatvänlig kollektivtrafik och fler cykelvägar inom ramen för den så kallade Sverigeförhandlingen. Genom Klimatkontrakt Malmö skriver kommunen lokala avtal med näringslivet och andra organisationer där aktörerna gör egna klimatåtaganden för att styra mot Parisavtalets mål. Hittills har aktörer som står för mer än 50 procent av Malmös totala utsläpp gjort egna åtaganden. 

EU-kommissionen valde nyligen ut sju städer i Sverige, varav en är Malmö, att gå i bräschen för det europeiska urbana klimatomställningsarbetet via satsningen EU-mission: 100 Climate Neutral and Smart Cities. När cirka 700 borgmästare och andra representanter för städer och regioner samlades i Malmö för några veckor sedan för att hålla världskongress för hållbarhetsorganisationen ICLEI, lanserades The Malmö Commitment – ett långsiktigt arbete där städer åtar sig att jobba med klimatomställningen på ett jämlikt och rättvist sätt. 

För det finns en konflikt kring vem som ska bära kostnaderna för klimatomställningen, inte bara mellan stad och landsbygd utan även inom städer. Det kan exempelvis handla om behoven av att rusta upp och energieffektivisera bostadsområden, eller skyfallssäkra några av de bostadsområden som byggdes under miljonprogrammen, men där åtgärderna riskerar att leda till stora hyresökningar för människor som redan ser stora delar av sina inkomster gå till boendet.

Det finns många socialdemokratiska företrädare för kommuner runt om i landet som jobbar med att driva en progressiv lokal klimatpolitik. Men det behövs en nationell grön politik för städerna som har ett tydligt fördelningspolitiskt perspektiv för att vi ska få med alla invånare på en nödvändig klimatomställning. Här har vi socialdemokrater en möjlighet att visa att gemensamma lösningar både kan snabba på takten, skapa framtidens jobb och bryta segregationen genom att investera i en grön omställning i städerna. Vi behöver göra städerna och människorna som bor där till en tydligare del i vår socialdemokratiska berättelse om framtidens rättvisa klimatomställning. Gör vi det är jag också övertygad om att vi når många människor som i dag ser sig ha små möjligheter att vara en del av klimatarbetet. För att inte tala om alla de unga som med oro ser på sin egen och planetens framtid.  

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö