Katrin Stjernfeldt Jammeh: Det behövs bred enighet om att dela på ansvaret

När jag fick frågan om att skriva denna krönika var min tanke att skriva om hur vi socialdemokrater behöver använda bostadspolitik och fysisk planering som verktyg för att bryta bostadssegregationen och ta ytterligare steg i den globala omställningen. 

Men sedan hände det som inte fick ske. 24 februari invaderade Ryssland grannlandet Ukraina, och den humanitära krisen blev ett faktum. 

Omvärlden har visat ett samlat motstånd och kraftigt fördömt Putin och den ryska regimens invasion, samtidigt som hårda sanktioner har utfärdats mot landet och dess makthavare. 

Sverige har tillsammans med andra EU-länder, i solidaritet med Ukraina och för europeisk säkerhet, beslutat om humanitärt, ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina.

Det krig som nu utspelar sig några landsgränser bort från oss har redan lett till ett stort lidande. 

I skrivande stund har mer än två miljoner människor flytt landet, och många befinner sig på flykt inom landets gränser. 

Även om de flesta som nu flyr från Ukraina söker sig till ett angränsande land behöver vi i Sverige ha beredskap för att möta den största flyktingvågen i Europa sedan andra världskriget. 

Som kommunföreträdare för Malmö, med erfarenheter från ett större flyktingmottagande 2015, ser jag att vi socialdemokrater har en viktig tid framför oss.

Vi är många som nu behöver ta med oss våra tidigare erfarenheter in i denna svåra situation.

Det kräver ett tydligt ledarskap, ordning och reda, struktur och ansvarstagande. Staten och Migrationsverket behöver ta höjd för det tuffaste scenariot, göra en tydlig fördelning, teckna avtal med alla kommuner och justera lagar, regler och finansieringssystem för en extraordinär situation. Nu. 

Inte minst behövs en bred enighet om ett gemensamt ansvarstagande från alla landets kommuner. 

Vårt samhälle är som starkast när vi krokar arm och gemensamt tar oss an de utmaningar vi möter. Det har vi sett prov på åtskilliga gånger tidigare, och det är så vi kan säkra att de flyktingar som nu söker sig till vårt land får ett värdigt och bra mottagande. 

Malmö har en lång historia av att vara en hoppets hamn. Hit har många sökt sig från olika håll i världen, undan krig, våld och förtryck.  

Vi står beredda och vi ska göra vår del, men ska Sverige klara det som land måste staten ta ett helhetsansvar och alla kommuner hjälpas åt för att garantera ett ordnat mottagande. 

Logiken är densamma, alla länder i Europa, och alla kommuner i Sverige behöver göra det här tillsammans. 

Katrin Stjernfeldt Jammeh är kommunstyrelsens ordförande i Malmö