Kärnkraft löser inte problemen

Vintervädret har skapat ett ansträngt läge i det svenska elsystemet. Foto: Simon Berger

Vi behöver fortsätta att satsa på att bygga ut den förnybara elproduktionen. Det innebär mer geografiskt spridd produktion av vindkraft… Läs mera »