Karl Anders Lindahl: Faran är långt ifrån över i Polen

Valet i Polen har beskrivits som en politisk jordbävning. Mitten-vänsterkoalitionen, ledd av Donald Tusk ser ut att få majoritet i parlamentet. Högerauktoritära Lag och Rättvisa som styrt Polen i en allt mer odemokratisk riktning förlorar makten.

Så, allting är bra? Högern är besegrad, demokratin vann? Faran är över?

Nja. Kampen om Polen har bara börjat. 

Det finns en politisk kraft i Polen som med tiden kan förändra dynamiken inte bara i vårt östersjögrannland, utan i hela Europa. 

Den högerextrema gruppen “Konfederationen” är en salig blandning av ultranationalister, fascister, nyliberaler och monarkister. 

Eller som ledaren Slawovir Mentzen uttryckte det för fyra år sedan; partiet vill ha ett ”Polen fritt från judar, homosexuella, abort, skatter och EU”. 

Partiet vill ha fängelsestraff för kvinnor som gör abort, platt skatt, privatisering av sjukvården, att Polen lämnar EU och har dessutom en tydlig antisemitisk och xenofobisk agenda. Man har också misstänkliggjort ukrainska flyktingar och tonat ner kritik mot Putin. 

Eller som ledaren Slawovir Mentzen uttryckte det för fyra år sedan; partiet vill ha ett ”Polen fritt från judar, homosexuella, abort, skatter och EU”. 

I dag gör 36-åringen sällan den typen av uttalanden – imagen är snarare en ung välkammad kille som gillar företagande och att ta en öl ibland.

En annan hög företrädare, Michał Urbaniak, har utlovat ett Polen helt utan invandrare, där alla grillar, bor i villa, har fru, barn och två bilar.

Målgruppen är unga män som vill känna sig smarta. Det är en taktik som verkar fungera. 

Konfederationen är nämligen ingen liten ytterkantskraft i polsk politik. 

På sociala medier är Konfederationen en gigant, på Facebook är de nästan dubbelt så stora som det i parlamentet största partiet Lag och Rättvisa. 

Som mest har partiet legat på runt 15 procent i opinionsundersökningarna, enligt en mätning kan upp mot hälften av alla polska män mellan 18 och 39 tänka sig att rösta på Konfederationen. 

När rösterna nu räknats ser det ut som att Konfederationen får drygt sju procent av rösterna. Det innebär fler platser i parlamentet, men en viss besvikelse kan skönjas på partiets Facebook-sida.

Snarare verkar tanken vara att blockera alla försök till regeringsbildning och sedan invänta osäkerhet, kaos och nyval. Växa, ställa till nytt kaos.

Väljarna lägger främst skulden på partiveteranen Janusz Korwin-Mikke, 80, som bland annat sagt att östrogennivåerna hos kvinnor gör dem oförmögna att rösta innan de fyllt 55. 

Men i nästa val kan det räcka med en liten procentsats för högerextremisterna. Målet är inte att bli störst, utan att bli tillräckligt stora. 

Enligt bedömare är Konfederationens plan inte att stötta en regering vare sig till höger eller vänster om de skulle bli vågmästare i Polen. Enligt en undersökning säger 57 procent av partiets väljare nej till att samarbeta med andra partier. Snarare verkar tanken vara att blockera alla försök till regeringsbildning och sedan invänta osäkerhet, kaos och nyval. Växa, ställa till nytt kaos. Destabilisera Polen och växa ännu mer. 

Den här gången misslyckades de.

Karl Anders Lindahl är digital strateg och ledarskribent på Aktuellt i Politiken