Karin Sundin: Kan vi inte prata om det som förenar i stället?

Min mamma sa någon gång att hon inte kände sig helt inkluderad i min barndomssockens sociala sammanhang. Att det krävdes… Läs mera »