Karin Sundin: Hur löser ett förstatligande sjukvårdens utmaningar?

Jag skriver den här krönikan efter en vecka då antalet patienter som behövt sjukhusvård för covid-19 varit det högsta hitintills… Läs mera »