Karin Sundin: Eftervärldens dom kan bli hård

Så står mänskligheten inför en pandemi. Kunskapsutvecklingen, krishanteringen och sjukvårdsberedskapen har svårt att hålla jämna steg med coronavirusets spridning. I alla länder ställs nu dess ledare inför nya frågor om hur de ska agera och vem de ska lita på.

I den här allvarliga situationen är det uppenbart att många ledare alltid sätter bilden av sig själva som herre över situationen före kunskapen hos de experter i frågan som i många fall arbetar på deras eget uppdrag. Snabba besked och självsäkra uttalanden går på tvärs med myndigheternas bedömningar av läget och av vad som är bäst att göra. Också en pandemi med tusentals döda är ett tillfälle att utnyttja politiskt.

Tydligaste exemplet från västvärlden är som alltid USA:s president Donald Trump. Först viftade han bort riskerna med smittspridningen och påstod att det var ett påfund från Demokraterna med syfte att störa hans återvalskampanj. Sedan övergick han till att skylla spridningen på Europa och därefter valde han i ett slag att stoppa all inkommande flygtrafik från delar av Europa. Vilken effekt det får i ett land där den inhemska smittspridningen är i gång och där flygen från andra delar av världen fortsätter landa är oklart.

Men det finns också svenska politiker gör sitt bästa för att försöka utnyttja situationen och visa sig handlingskraftiga. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson försitter som vanligt inte en chans att kritisera det svenska agerandet.

Staffanstorps moderata kommunstyrelseordförande Christian Sonesson skriver brev till kommuninvånarna och debattartiklar i nationell media för att berätta om sin föregångskommun som springer före expertmyndigheternas rekommendationer. All verksamhet utom kärnverksamheten – vård, skola, omsorg – är inställd. Socialtjänsten har bara öppet för ärenden där ”besök är nödvändigt” efter särskild överenskommelse med handläggare. Medborgarkontoret är stängt för allt utom akuta eller bokade besök.

Så ivrig att visa sig handlingskraftig var Region Dalarnas moderata regionstyrelseordförande Ulf Berg att han hånade sin egen högsta tjänsteman. I ett Facebookinlägg, efter en pressträff där han presenterat nya restriktioner inom vården, skrev han: ”Just nu är regiondirektören nog lite brydd att jag levererar besked som hon borde ge mig. Antar att någon fick en blåsning…”

Vi befinner oss just nu i en syndaflod av åsikter kring vad som bör göras eller inte göras för att bäst stoppa pandemin och organisera samhällets beredskap. Det som nu sker kommer så småningom bli föremål för djuplodande analyser om beredskap, krishantering, handlingskraft och politiskt ledarskap. Eftervärldens dom kan bli hård över de ledare som låter egna åsikter och intressen gå före det allmännas bästa.

Karin Sundin är regionråd i Örebro län (S)