Debatt: Kapprustning vår största utmaning

Kapprustningen är mänsklighetens största utmaning. Låt oss inspireras av Alva Myrdals engagemang, skriver Lena Hjelm Wallén och Carl Lindberg. Foto: Peter Gustavsson

Tre personer står utomhus under ett vitt tält med texten Uppsala på. Foto: Peter Gustavsson

Kapprustningen är mänsklighetens största utmaning. Låt oss inspireras av Alva Myrdals engagemang, skriver Lena Hjelm Wallén och Carl Lindberg. Foto: Peter Gustavsson

Fredag 8 september hade vi glädjen att medverka vid invigningen av Alva Myrdals Plats i Uppsala. Det är högst angeläget att minnas och hedra Alva Myrdal som den betydelsefulla nedrustningskämpe hon var.

Alva Myrdal tilldelades Nobels fredspris 1982 för sina insatser som ledare för den svenska nedrustningsdelegationen i Geneve under åren 1962–1973 och för sina oförtröttliga insatser för att informera och väcka den allmänna opinionen i världen mot kärnvapenkapprustningen.

Efter att vid 71 års ålder avslutat sitt uppdrag i Genéve och som medlem av den svenska regeringen var hon besviken över uteblivna nedrustningsframgångar. Hon bestämde sig för att skriva en bok i ”en gradvis ökande känsla av nära nog förtvivlan , efter tolv års deltagande i nedrustningsförhandlingar”.

Hon ville genom sin bok förmå politiker, experter och vanliga människor att använda sitt sunda förnuft och handla enligt sina moraliska värderingar. Boken gav hon titeln ”Spelet om nedrustningen” med det första kapitlets rubrik ”Dårskapens välde.”

Alva Myrdal på socialdemokraternas valmarknad i Sveaparken i Tierp 1968

Alva Myrdal på socialdemokraternas valmarknad i Sveaparken i Tierp 1968. Foto: Upplandsmuseet

I boken konstaterar Alva Myrdal: ”Vår värld står inför allvarliga problem, kanske på avgrundens rand, förd dit av människans dårskap.” ”Det verkligt förvånansvärda är att människor runt om i världen vant att leva vidare, så obekymrade av den ständigt ökande risken att den stora förödelsen plötsligt kan utplåna oss alla och vår civilisation.”

Förnuft och moral var hennes utgångspunkter både under det diplomatiska arbetet vid förhandlingsbordet och när det gällde att bilda opinion. Alva Myrdal var inte pacifist, inte ens sprungen ur fredsrörelsen, men hon var mycket tveksam till det så kallade militärindustriella komplexet och orolig över dess makt över politikerna.

Politiskt såg hon ett ”dårskapens välde” i en värld med kärnvapen och att dåtidens stormakter därmed höll all världens folk i sitt grepp. Hon tvivlade många gånger på om USA och Sovjet verkligen menade allvar med nedrustningsförhandlingarna. Det hon tyckte sig se var snarare en ”ömsesidigt överenskommen kapprustning” i stället för nedrustning.

Atombomb över vatten

Alva Myrdal såg ett ”dårskapens välde” i en värld med kärnvapen och att dåtidens stormakter därmed höll all världens folk i sitt grepp.

Vanvettet i denna situation var inte bara vapnens förstörelsekraft utan också det gigantiska resursslöseriet med rustningskostnader, resurser som så väl behövdes för mänsklig utveckling, till exempel till hälsa och utbildning.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]”Kapprustningen, med och utan kärnvapen, denna fortsatt världsomfattande dårskap är mänsklighetens största utmaning.”[/blockquote]Det som pågick – och fortfarande pågår – är att massförstörelsevapen utvecklas till allt högre kostnader, samtidigt som detta skapar allt större osäkerhet om världens framtid. Dagens Nordkorea påminner om detta med förfärande tydlighet.

Nyttan av arbete som förebygger katastrofer är alltid svårt att bedöma. Helt klart är dock att den omfattande folkliga rörelse mot kärnvapen som Alva Myrdal i hög grad var inspiratör till har haft verklig betydelse.

Inte minst gav hennes bok ”Spelet om nedrustningen” fakta och moralisk bas i opinionsbildning och det diplomatiska arbetet för nedrustning, och fortsätter att göra det.

Kapprustningen, med och utan kärnvapen, denna fortsatt världsomfattande dårskap är mänsklighetens största utmaning. Den står i vår makt att bryta eftersom den helt och hållet är en mänsklig skapelse.

Låt oss därför alla inspireras av Alva Myrdals kunniga och starka engagemang och hennes egna ord: ”Det är inte människovärdigt att ge upp.”

Lena Hjelm Wallén, f d utrikesminister (S)
Carl Lindberg, ordförande i Uppsala kommunfullmäktige (S)

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara