Kampanjade mot sanktioner – delar ut Mandelapriset

Finansborgarrådet Sten Nordin (M) hyllar VM-guldet i ishockey 2013. Foto: Sonja Tedelund/AiP

På nationaldagen delar Stockholms moderata borgarråd ut Nelson Mandelapriset.
När Mandela satt i fängelse kampanjade de för UNITA-gerillan i Angola som stöddes av Sydafrikas apartheidregim.

Kopplingen Moderaterna och Mandela/ANC är lite känslig efter den historieförfalskningsdebatt som bröt ut 2011 efter att AiP inför M-stämman rapporterat om S-kritiken mot att Moderaterna i sitt nya idéprogram gör kampen mot apartheid till sin.

Vid den avgörande sanktionsskärpningen 1985 röstade alla partier för utom just Moderaterna. Partiets utrikespolitiske talesperson, Carl Bildt, hänvisade till att det inte gick att säga att just apartheid var ett ”särskilt motbjudande” förtryck.

Så när nu Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) den 6 juni ska hålla tal och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) ska dela ut Stockholms stads integrationsutmärkelse ”Nelson Mandelapriset”, så ställs Nordins och Hamiltons relation till Mandela på sin spets.

Sten Nordin och Ulla Hamilton var aktiva i Fria Moderata Studentförbundet på 80-
talet. Hamilton var ordförande i Föreningen Heimdal 1982–1983 vid Uppsala universitet. Sten Nordin (M) ledde förbundet den tid den svenska sanktionsdebatten var som hetast, i egenskap av vice ordförande 1981–1982 och förbundssekreterare 1982–1985.

Moderata studentförbundet stödde inte antiapartheid-rörelsen. I stället uppmanade
M-studenterna sina medlemmar att stödja UNITA:s rebellarmé i Angola. UNITA krigade mot MPLA som var den befrielserörelse som tog makten i Angola efter den portugisiska kolonialmaktens reträtt 1975.

När andra politiskt intresserade engagerade sig i ANC:s befrielsekamp och Isolera Sydafrika-kommittén så såg Nordin och hans kollegor istället det ickesocialistiska UNITA
som den stora afrikanska frihetsrörelsen.

UNITA samarbetade med och fick stöd av Sydafrikas apartheidregim. UNITA:s sak framfördes av Moderata Studentförbundets ledning i återkommande artiklar i förbundets
tidning Svensk Linje under Nordins tid som förbundssekreterare.

Där propagerades även för att stoppa sanktionerna mot apartheidregimen. Under rubriken ”Sanktioner slår fel” står det att:

”Det är fullständigt klart att sanktioner mot Sydafrika i första hand drabbar de svarta” och att det ”kan bara förvärra de svartas situation ytterligare.”

Nelson Mandelapriset 2013 går till Meri Helena Forsberg, ordförande i Riksförbundet
internationella föreningar för invandrarkvinnor, RIFFI.