Kamp mot miljömord får årets Olof Palmepris

Patricia Gualinga får 2022 års Olof Palmepris. Foto: Kathin Harms.

Patricia Gualinga, ledare för Kichwa-folket i Sarayaku i Ecuador, är årets Palmepristagare för sin kamp mot miljömordet i Amazonas. Prisutdelningen kan följas på Palmefondens hemsida söndag 30 januari klockan 15.00.
– Patricia Gualingas kamp för Amazonas och urfolkens rättigheter hör ihop med Olof Palmes livslånga engagemang mot miljömord och domedagsvapnen och för alla folks fred och frihet, säger Pierre Schori, ordförande för Olof Palmes minnesfond.

På söndag delar Olof Palmes minnesfond ut sitt årliga pris på 100 000 US dollar till Patricia Gualinga. Enligt juryns motivering får hon priset för sin kamp för urfolkens livsvillkor och naturens rättigheter och för att skydda Amazonas regnskog.

– Att förhindra miljömord och förbjuda kärnvapen är samma kamp för vår gemensamma överlevnad, säger Pierre Schori.  

Han var den som ringde och berättade för Patricia Gualinga att hon utsetts till pristagare.

– Hon blev väldigt berörd, berättar han.  

Flera generationer av Patricia Gualingas familj har kämpat för urfolkens rättigheter och för att bevara Amazonas.

Att förhindra miljömord och förbjuda kärnvapen är samma kamp för vår gemensamma överlevnad.

Pierre Schori

Juryn motiverar sitt val med: ”I en tid då den biologiska mångfalden hotas och klimatförändringarna kräver stora omställningar är urfolken särskilt utsatta. Genom sin relation till mark och natur visar Patricia Gualinga vägen till hållbara samhällen och att vi alla måste lära oss att leva med naturen och inte mot den. Urfolkens kamp för överlevnad är därmed också mänsklighetens. Patricia Gualingas och hennes medkämpars röst är ovärderliga i det ekologiska katastrofläge som världen befinner sig i.”

I samband med prisceremonin, som sker digitalt, blir det ett samtal med Patricia Gualinga och Sara-Elvira Kuhmunen, ordförande för Sáminuorra, svenska samernas riksungdomsförbund.

Olof Palme var initiativtagare när FNs första miljökonferens hölls i Stockholm 1972. Han talade då om ekocid, miljömord, och nämnde som ett exempel USAs bombning med växtgifter i Vietnam. Pierre Schori ser en röd tråd från miljökonferensen, över Palmekommissionens Gemensam säkerhet 1982 till dagens miljökamp – och till det kommande mötet Stockholm+50.  

Stockholm 50+ är FNs högnivåmöte som hålls 2–3 juni, för att högtidlighålla 50-årsjubileet av Stockholmskonferensen och för att bidra till att öka takten i omställningen.

Pierre Schori påpekar att allt fler talar om ett planetärt nödläge och flera stater har börjat intressera sig för att säkerställa att ekocid blir förankrat i internationell rätt så att ledare är ansvariga inför Internationella brottsmålsdomstolen.

– Vi utgår från att den svenska regeringen arbetar med frågan inför toppmötet här i juni.

Prisceremonin sänds direktwww.palmefonden.se på söndag 30 januari med start klockan 15.00. Sändningen komme sedan läggas upp på Palmefondens hemsida och youtube-kanal.

I prisceremonin deltar pristagaren Patricia Gualinga; Sara-Elvira Kuhmunen, ordförande för Sáminuorra, svenska samernas riksungdomsförbund; statsminister Magdalena Andersson; Joakim Palme; Pierre Schori, ordförande Olof Palmes minnesfond. Musik av Mundo folk.

Olof Palmes Minnesfond

Olof Palmes Minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet stiftades 1986 av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne. Den delar varje år ut Palmepriset till personer för särskilt betydande insatser i Olof Palmes anda, samt stipendier till främst ungdomar för att främja fred och nedrustning och stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.