Kalle Olsson: Vår beredskap är en ideologisk fråga

Coronakrisen har på många sätt tagit fram det bästa i vårt samhälle – solidariteten och omsorgen om varandra, tillit till våra institutioner, ett politiskt ansvarstagande över blockgränser. Men krisen har också blottlagt brister i vår beredskap. Förutom avvecklingen av det civila försvaret – med dess omfattande beredskapslagring, planering och återkommande övningar – har hårt marknadsdrivna politiska och ekonomiska doktriner fått ett alltför stort genomslag på samhällets organisering. 

Under lång tid kom staten närmast att betraktas som det stora problemet, hindret mellan fria individer och den nyliberala härligheten. Som socialdemokrat vet jag att detta synsätt är dumheter. Som socialdemokrat och försvarspolitiker vet jag att detta synsätt är direkt farligt. För när allt skiter sig och krisen är ett faktum, riktas alla blickar mot staten och det gemensamma. Vi såg det under coronapandemins inledning. Vi såg det under skogsbränderna 2018. Och det kommer låta likadant vid nästa kris. 

I sak är det egentligen inget konstigt. Ibland ställs vi inför påfrestningar som är så svåra att ingen individ eller enskild kommun ensam kan lösa uppgiften. Problemet är bara att man inte kan vara för ett starkt samhälle på måndagar och fredagar. Beredskap kräver långsiktiga och målmedvetna satsningar – och det kräver en insikt om att vissa problem löser vi bara tillsammans. 

Vi socialdemokrater håller nu som bäst på att försöka bringa någon form av ordning på beredskapsområdet. Vi gör de största satsningarna på civilt försvar i modern tid. Vi korrigerar tidigare misstag och anpassar oss till en förändrad hotbild. Exempelvis är det uppenbart att vi behöver förstärka hälso- och sjukvårdens beredskap liksom vår läkemedelsförsörjning.

Personligen blir jag närmast provocerad av att gå in på ett apotek och se dessa rader med gosedjur, solglasögon, spa-artiklar och annat trams, när vi samtidigt vet att ingen längre tar ansvar för att vi har robust tillgång på läkemedel i händelse av en kris. När regeringen Reinfeldt avreglerade apoteksmarknaden fråntog man nämligen det statliga Apoteket sitt beredskapsansvar.

När Moderaterna i våra regioner privatiserar sönder sjukvården, ökar de inte bara klyftorna, de försämrar även möjligheterna att kraftsamla vården om det värsta tänkbara skulle inträffa.  

Vår beredskap är i allra högsta grad en ideologisk fråga. Ett starkt välfärdssamhälle är en förutsättning för vår krisberedskap och vårt civila försvar.

Kalle Olsson är riksdagsledamot (S) från Jämtland