Kalle Olsson: Ett folkförankrat försvar – det bästa försvaret!

Foto bakgrundsbild: Försvarsmakten

Sverige genomför nu den största upprustningen av försvaret sedan 1950-talet. Mellan 2014 och 2025 ökar försvarsanslagen med svindlande 80 procent. Samtidigt pågår de mest omfattande satsningarna på det civila försvaret i modern tid. Det försämrade omvärldsläget – som med Rysslands aggressiva uppträdande nått en ny lågpunkt – visar att dessa satsningar är helt nödvändiga. 

Vi har på allvar påbörjat resan mot ett starkt totalförsvar. Minnet kan emellertid vara kort, och det är lätt att glömma vilket eländigt skick försvaret befann sig i efter åtta år av borgerligt styre. Fredrik Reinfeldt avfärdade hela försvaret som ett ”särintresse”, Anders Borg lyckades driva igenom nya miljardbesparingar. Det gick så långt att dåvarande överbefälhavaren larmade om försvarets begränsade möjligheter att bedriva väpnad strid (enveckasförsvaret); hade besparingspolitiken fortsatt hade kanske en hel försvarsgren behövt avvecklas. Med tre rösters övervikt i riksdagen hade högern dessutom drivit igenom en avveckling av värnplikten till förmån för ett slags yrkesförsvar. Det visade sig vara ett hopplöst projekt som kunde ha blivit spiken i kistan för folkförankringstanken. 

Vi jobbar nu aktivt för att åter göra försvarspolitiken till en självklar del av samhällsbygget. Försvaret av Sverige är hela folkets angelägenhet. Värnplikten är förstås en given del i att stärka folkförankringen. Runt om i landet öppnar nu nya regementen där unga tjejer och killar genomgår militär grundutbildning. En annan viktig länk är de 350 000 svenskar som är medlemmar i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna och som fungerar som viktiga ambassadörer för försvaret. 
Ytterligare en förändring jämfört med hur försvarspolitiken hanterades under Reinfeldtåren är att totalförsvarsplaneringen har återupptagits. Utöver det militära försvaret är också det civila försvaret under uppbyggnad. Det innebär bland annat att myndigheter, företag, kommuner planerar och övar för att vara beredda ifall det värsta tänkbara skulle inträffa.  

Ett genomgående tema i alla dessa ansträngningar är just folkförankringen och insikten om att Sverige behöver komma samman för att skapa den krigsavhållande effekt som är själva utgångspunkten för vår utrikes- och säkerhetspolitik. För målet är förstås att kriget aldrig ska komma, att en motståndare direkt ska inse att ett angrepp är en riktigt dålig idé. 
Ett försvar med rötterna fast förankrade i den svenska myllan är det bästa försvaret. Försvaret av Sverige kan aldrig vara ett särintresse!

Kalle Olsson är riksdagsledamot (S) från Jämtland