Kalendarium: Det händer under valåret 2022

Foto: Ylva Säfvelin/AiP

Om 28 veckor går 7,5 miljoner svenskar till valurnorna; enligt SCB är det så många som är röstberättigade i alla tre valen. 430 000 är förstagångsväljare och en dryg miljon är 75 år eller äldre.
Vad händer i samhället och politiken fram till september och vad vet vi i dag om hur Socialdemokraterna kommer att att lägga upp sin valrörelse?