Jytte Guteland: Ledamöter skulle må bra av att ha fler samtal med medborgarna

Kan man lära en gammal konservativ hund sitta? Tydligen inte. Vi hoppades in i det sista att åtminstone någon av de svenska konservativa, som Moderaterna – de talar ju i vackra ord om att ta ansvar för klimatet och den gröna omställningen – nu skulle gå från ord till handling i omröstningen om EUs stora klimatpaket.

Tyvärr blev Ms och KDs röster viktiga när de politiska grupperna högerut valde att försvara de existerande stora utsläpparna i stället för att gynna de gröna föregångarna. Tillsammans med SD vattnade man ur förslag efter förslag. För oss nådde det bristningsgränsen när det stod klart att de ville försena utfasningen av den fria tilldelningen, där utsläppsrätter ges ut gratis till några av de industrier som släpper ut mest. 

Systemet med fri tilldelning var tillfälligt men genom ett nytt skydd för att industrier ska lämna EU skulle de äntligen fasas ut. Intäkterna skulle gå tillbaka till industrin genom en klimatinvesteringsfond. Det hade särskilt gynnat våra svenska föregångare som producerar grönt stål eller klimatneutrala kemikalier.  

Många av de ledamöter som nu bromsar arbetet med klimatet har ju i valrörelsen sagt sig vilja verka för detsamma. 

Tyvärr var det viktigare för M och KD att omfamna de största utsläpparna, de vars stål produceras med smutsigt kol. Ja, de röstade faktiskt för en flagrant ändring av systemet för tilldelning av gratis utsläppsrätter för att omfördela från dem som går före till dem som ligger efter.

Ibland upplever jag att partier och enskilda ledamöter skulle må bra av att ha fler samtal med medborgarna mellan valrörelserna. Många av de ledamöter som nu bromsar arbetet med klimatet har ju i valrörelsen sagt sig vilja verka för detsamma. 

Problemet är att kontakterna nu i mandatperiodens mitt är med lobbyister och inte med medborgare. De konstanta kraven om undantag och förlängda perioder trycker konstant mot ledamöterna men medborgarnas rättmätiga krav om att respektera planetära gränser lyser med sin frånvaro mellan valrörelserna. Det är en demokratisk utmaning. Vi som minns valrörelserna och vill koppla vallöften till beslut har alltid en uppförsbacke i dessa förhandlingar. 

Problemet är att kontakterna nu i mandatperiodens mitt är med lobbyister och inte med medborgare.

Vi socialdemokrater hade velat se ett annat resultat av omröstningarna. Där gröna föregångare faktiskt belönas och där vi också ökar takten för utsläppsminskningarna genom att minska antalet utsläppsrätter snabbare.  

Vi socialdemokrater röstade bland annat för ett förslag som skulle minska utsläppen med lika mycket som fyra gånger Sveriges utsläpp, varje år. Högerut var man emot också detta. Jag är mycket besviken över den konservativa linjen om detta eftersom det behövs högre ambition än EU-kommissionen föreslår om vi ska nå målen i Parisavtalet.

Nu återgår vi till förhandlingsbordet och kommer att kämpa för att få igenom direktivet med bättre resultat nästa session. Det krävs dock att högergruppen slutar förlita sig på rösterna från de högerextrema ledamöterna och i stället talar med oss om hur vi ska hitta en kompromiss mellan oss som vi kan rösta för i plenum. Något som håller för klimatet.

Jytte Guteland är Europaparlamentariker (S)