Jytte Guteland: Klimatet är människans verk, om något är fel kan vi ändra på det

Jag har i min roll som klimat- och miljöpolitiker här i Europaparlamentet deltagit i många debatter och diskussioner för att finna nya lösningar på klimatutmaningen och stoppa den globala upphettningen.

Klimatfrågans komplexitet, omfång och globala inflytande är enormt, så det krävs en ambitiös men ödmjuk hållning för att vårt parti och vår partigrupp ska vara ledande i omställningen. Rom byggdes som bekant inte på en dag och klimatfrågan handlar om ett helt samhällsbygge. Det krävs därför uthållighet. Vi måste öka takten jämfört med i dag. 

Klimattoppmötet i Glasgow visar att vi fortfarande är långt ifrån att klara Parisavtalets målsättningar. Det behövs nya, innovativa politiska verktyg för att på riktigt styra om kursen i den internationella politiken till att bli mer grön, hållbar och progressiv. 

Klimattoppmötet i Glasgow visar att vi fortfarande är långt ifrån att klara Parisavtalets målsättningar.

En av de nya diskussionerna globalt rör frågan om att etablera ett fossilt nedrustningsavtal. Avtalet syftar till att världens länder ska förbinda sig att låta sina fossila naturresurser stanna i marken. 

Studier har visat att 90 procent av kolet och 60 procent av naturgasen samt oljereserverna måste stanna under marken för att vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet. 

Vi socialdemokrater är med vår starka historia som sociala ingenjörer i samhällsbygget rätt parti att ta ett helhetsgrepp i den hållbara omställningen. Vi kan och måste ge oss på de stora utsläppen.

Borrar man efter olja kan man inte stilla klimatångesten genom att köpa en vegoburgare eller köra elbil, större grepp krävs än så. Det gäller även våra grannar i väst. Nu med en socialdemokratisk regering bör Norge också kunna avveckla sina fossila naturresurser. Det är säkert bekvämt att fortsätta men trovärdigheten försvinner när lönen som betalar elbilarna är oljepengar. 

Det är dags nu att leva upp till de ansatser vi har förbundit oss till genom Parisavtalet. Den gröna omställningen innebär dessutom fler möjligheter än svårigheter. Vi ser just nu en enorm nyindustrialisering i Sverige och även på EU-nivån är det tydligt att det tillkommer fler jobb än vad som försvinner med ökad takt i reduktionsmålen. 

Har industrier råd att göra massiv vinst på klimatets bekostnad har de också råd att göra sin beskärda del för att reparera de skador utsläppen har medfört. 

Arbetet med att fasa ut den fossila ekonomin ska heller inte göras med endast piska. Incitament ska ges de industrier som väljer att gå i bräschen för den gröna omställningen; de industrier som fortsätter rulla i gamla hjulspår ska också bli skyldiga att kompensera för de negativa avtryck de gör på klimatet och miljön. Har industrier råd att göra massiv vinst på klimatets bekostnad har de också råd att göra sin beskärda del för att reparera de skador utsläppen har medfört. 

Det är i grevens tid. Det är bråttom och utsläppskurvorna måste ner ordentligt innan år 2030. Ändå fortsätter många länder utvinna sina fossila naturresurser som om inget har hänt. Det är dags att Sverige tar täten och leder arbetet för ett globalt fossilt nedrustningsavtal. Vi måste starta med att vända oss till grannen västerut.

Jytte Guteland är Europaparlamentariker (S)