Jytte Guteland: Inför energiembargo från Ryssland

EU-kommissionen presenterade som respons på Rysslands invasion av Ukraina ett förslag för att långsiktigt garantera europeiskt energiberoende från Ryssland. Förslaget är välkommet men långt ifrån tillräckligt.

Två tredjedelar av gasen ska fasas ut men för den övriga energiimporten uttrycker sig kommissionen svagare och med målsättningen ”på sikt” riskerar EU att missa det omedelbara behovet att markera mot Putin. Det duger faktiskt inte att bara finansiera det ryska krigsmaskineriet ”lite grann”.

Vi har under de senaste veckorna fått en brutal insikt i att vi lever i en klimat- och säkerhetspolitisk tid som kan ändras snabbt från dag till dag. Förmågan till pragmatiska lösningar är ett förhållningssätt vi socialdemokrater bär med stolthet, men den viljan kan också fungera bromsande i ett sammanhang där politiken behöver gå i bräschen för utvecklingen. Därför är det viktigt att vi nu, i och med den blodiga och fasansfulla konflikten i Ukraina, inte räds att ekonomiskt ta i med hårdhandskarna mot Putins regim.

Det duger faktiskt inte att bara finansiera det ryska krigsmaskineriet ”lite grann”.

Vi ska inte följa opinionen, vi ska driva den. Den gröna omställningen innebär ett ypperligt verktyg att skruva åt pengakranen för Putin. Därför är det rimligt att hela den Europeiska unionen kraftsamlar för att faktiskt dra åt skruven där det gör ont för Putin, den ryska energiimporten. Brott mot folkrätten ska besvaras med samlad kraft såväl från det internationella samfundet som från EU.

Kriget i Europas bakgård måste hanteras av EU som samlad kraft – vi har inte råd att se en upprepning på Bosnienkriget där Europa stod passivt, där det var USA som tog på sig ledartröjan. I dag är situationen en annan än på 90-talet. EU har de ekonomiska musklerna som behövs för att på riktigt påverka Ryssland. 

Det som saknas i dag är konsensus om gasen. Några av EUs medlemsstater har gjort sig djupt beroende av rysk energitillförsel.

Det som saknas i dag är konsensus om gasen. Några av EUs medlemsstater har gjort sig djupt beroende av rysk energitillförsel. Det är beklagligt. Varningsklockor har länge ringt om detta beroende, men det är först nu man på riktigt kan se det djupt problematiska resultatet, att pengarna stärkt Rysslands krigsstyrka. 

Vad är viktigast, att fortsatt klamra sig fast vid Putins energitillförsel eller vända detta till att bli ett vapen emot Putins krig? Här behöver EUs samtliga medlemsstater ställa sig den principiella frågan: Vad är vi villiga att göra för att stoppa blodbadet i Ukraina? Det är inte enkelt.

Det är inget lättvindigt beslut, att införa ett energiembargo från Ryssland, men en dag kommer historiens dom vara hård emot dem som inte gjorde allt som stod i deras makt att göra, för att hindra det blodigaste kriget i Europa sedan Jugoslaviens uppbrott på 90-talet.

Jytte Guteland är Europaparlamentariker (S)