Jytte Guteland: Både klimat och Ukraina står på spel när EU ställer om

Nu är det klart att jag kommer få representera Socialdemokraterna i Europaparlamentet i förhandlingen om RepowerEU, EU-kommissionens lagförslag om hur vi ska göra oss oberoende av den ryska fossila bränslen. Det blir en chans att både snabba på energiomställningen och samtidigt hjälpa Ukraina.

Europa står nu vid ett vägskäl. När de ryska fossila bränslena, som utgör en betydande del av EUs nuvarande energiförsörjning, nu ska fasas ut så måste vi välja vad de ska ersättas med. Högersidan i politiken vill använda mer kol som ju är det mest utsläppsintensiva vi har och samtidigt öka importen av fossilgas. Ökad användning av fossilgas kräver infrastruktur, något som låser in oss i årtionden i ett nytt gasberoende.

Vi behöver bland annat förkorta godkännandeprocesserna för ny vindkraft, ställa högre krav på användning av solceller och fullt ut nyttja den svenska skogen för att producera biobränslen.

För mig och för oss Socialdemokrater är det tydligt att vägen framåt i stället måste handla om förnybara alternativ. Vi behöver bland annat förkorta godkännandeprocesserna för ny vindkraft, ställa högre krav på användning av solceller och fullt ut nyttja den svenska skogen för att producera biobränslen.

Vi måste också snabbare stoppa den ryska importen. EU-kommissionen föreslår att EU till slutet av året ska minska gasimporten med två tredjedelar, vilket är ambitiöst. Takten längre fram är tyvärr mer luddig, kanske fortsätter vi importera rysk gas ända fram till år 2030. Det duger varken för EUs klimatambition eller som stöd till Ukraina.

Det ryska problemet med fossilberoende är dubbelt. Vår energiimport har under många år motsvarat mer än Rysslands försvarsutgifter. EU har tyvärr hjälpt Putin att finansiera uppbyggandet av armén och riskerar fortsätta göra det under en överskådlig tid.

Inte bara hjälper EU Ryssland att finansiera kriget. Flera europeiska länder sitter också därmed i knät på Ryssland genom enorma gasberoenden. Tyska hem och tysk industri har försatts i totalt beroende av gas från ryska gasledningar. Putin har hela tiden vapnet att kunna stänga av kranen. Det gör hela EUs framtida svar, om nya sanktioner kan krävas, mer osäkert.

Inte bara hjälper EU Ryssland att finansiera kriget. Flera europeiska länder sitter också därmed i knät på Ryssland genom enorma gasberoenden.

Därför måste vi gå snabbare fram och säkra omställningen genom finansiering till medlemsstaterna. Mycket kan tas från det som är kvar från EUs återhämtningsfond, den som kom till för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. Men det finns också ett förslag på bordet som skulle vara mycket klimatskadligt.

EU-kommissionen föreslår nämligen att man ska ge ut fler utsläppsrätter i EUs utsläppshandel. När de säljs ska intäkterna kunna användas för omställningen. Det är djupt problematiskt ur flera perspektiv. Framför allt kommer det leda till direkta utsläppsökningar motsvarande ungefär fyra till fem år av hela Sveriges utsläpp. Det går stick i stäv med EUs höjda klimatambitioner och skulle sända helt fel signal till industrin som just nu är beroende av starka styrmedel.

I stället borde vi ta betalt för de utsläppsrätter vi ger ut gratis och använda de pengarna. Det blir min sista fajt som Europaparlamentariker.

Det är också ett korkat förslag. När fler utsläppsrätter ges ut minskar också priserna på de existerande utsläppsrätterna och därmed intäkterna, som till stor del går till medlemsstaterna. Förslaget innebär alltså att man tar pengar från medlemsstaterna genom dessa minskade priser och ger tillbaka dem till medlemsstaterna för att ställa om. Den enda bestående effekten: ökade klimatutsläpp!

I stället borde vi ta betalt för de utsläppsrätter vi ger ut gratis och använda de pengarna. Det blir min sista fajt som Europaparlamentariker – att försöka förbättra klimatnyttan och solidariteten i RepowerEU. 

Jytte Guteland är Europaparlamentariker och kandidat till Sveriges riksdag