Jytte Guteland: 2,4 grader är på liv eller död

Så är några av de klimatpolitiskt viktigaste veckorna för Sverige och världen över. 

Vår egen kongress var en vitamininjektion för vårt parti generellt men även för klimatpolitiken innebar den ett lyft med beslut som tydligare prioriterar frågorna. 

Efter partikongressen i Göteborg åkte jag sedan till Glasgow för att delta i klimattoppmötets sista vecka. Stämningen var minst sagt annorlunda jämfört med Göteborg. Mindre glatt, mer ödesmättat. Efter sommarens IPCC- rapport blev det än mer klart för oss alla hur allvarligt läget är och hur viktigt det är att vi håller oss till Parisavtalets 1,5-gradersmål. 

Mitt kanske starkaste intryck från veckan var när jag träffade Maldivernas miljöminister. Hon beskrev hur hennes land redan drabbas i vardagen av klimatförändringar, med brist på sötvatten, svårigheten att fiska när korallreven försvinner längre ut och turism som drabbats både av covid och extremväder. Landet, vars högsta punkt är 2,4 meter riskerar dessutom att försvinna helt om de värsta scenarierna i IPCC-rapporten slår in – där det talas om havsnivåhöjningar på ett par meter vid slutet av detta sekel. 

Efter klimattoppmötet är vi nu lite närmare att nå Parisavtalet än vi var innan. Men det är långt ifrån tillräckligt. Nuvarande löften, om de hålls, summerar till minst 2,4 graders upphettning – vilket är helt oacceptabelt. 

Jag är också övertygad om att vi hade kunnat nå längre. COP26 präglades av bristande förtroende mellan den rika världen och utvecklingsländerna. Att utvecklade länder varken hållit sina löften om att i den utsträckning man lovat hjälpa till med leveranser av covidvaccin eller finansiering till klimatomställning i fattigare länder skapade en onödig spänning. 

COP26 präglades av bristande förtroende mellan den rika världen och utvecklingsländerna.

Om vi på allvar visar att vi kan stå för dessa löften, så finns inte längre några ursäkter för Indien och Kina att vattna ur skrivningar om att fossila bränslen ska fasas ut.

Lyckligtvis får vinu en ny chans att öka de nationella åtagandena vid klimattoppmötet i Egypten nästa år där de kortsiktiga målen återigen ska skärpas. 

Tills dess måste vi öka takten och visa att vi menar allvar med våra löften. För att göra det behöver vi i EU verkligen se till att vårt eget klimatpaket blir starkt och ambitiöst och överträffar 2030-målet i EUs klimatlag. 

Inför COP27 finns inga ursäkter kvar. Även Sverige skulle tjäna på att fortsätta skärpa ambitionerna ytterligare. Den gröna och rättvisa klimatomställningen måste bli det stora projektet nästa mandatperiod. 

Partikongressen var en väldigt bra start!

Jytte Guteland är  Europaparlamentariker (S)