”Just-in-time” står sig inte så bra i pandemin

Anna-Lena Hogerud (S) arbetar med övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor i Region Skåne och utöver sitt uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnden är hon ledamot i regionstyrelsen och vice ordförande i SKRs sjukvårdsdelegation.

– Det kom igång lite senare här vilket gjorde att man hade tid att förbereda sig på ett annat sätt…. Läs mera »