Jonas Gahr Støre: Socialdemokratin reser sig – inte bara i Norge

Foto: Arbeiderpartiet

Efter åtta år av högerstyre i Norge är Arbeiderpartiet tillbaka i regeringen. Orsaken var inte att vi försökte ta efter andra partier, utan att vi fann oss själva.

Efter det nedslående valresultatet 2017 insåg vi att vår traditionella väljarbas måste återvinnas, och gjorde ett vägval. Vi bestämde oss för att tydliggöra vem vi först och främst kämpar för, och vem vi kämpar emot. Vi skulle vara intressepartiet för vanligt folk, och kämpa mot högerkrafter som begränsar vanligt folks frihet och möjligheter.

Vi bestämde oss för att tydliggöra vem vi först och främst kämpar för, och vem vi kämpar emot.

Det mynnade ut i vårt nya politiska program, med en tydligare socialdemokratisk profil än på väldigt länge. Till grund för detta låg ett gediget arbete för att ena partiet i frågor som invandring och klimat. Vi kunde sedan gå in i valrörelsen med en konkret 100-dagarsplan för en ny regering. En plan som byggde på vårt tydliga budskap: Nu är det vanligt folks tur.

Genom att sätta vanligt folk först rustar vi också Norge för de stora politiska uppgifter som vi nu möter: klimatkrisen, digitaliseringen och de utmaningar som välfärdsstaten står inför. Dessa utmaningar är inte unika för enbart Norge. Många länder står inför liknande vägval som vi gör.

Våra gemensamma värderingar är de bästa utgångspunkterna för att lösa utmaningarna. Ett starkt samhälle, hög tillit och minskade klyftor är avgörande för folks trygghet. Människor ställer upp för samhället när samhället ställer upp för dem.

Socialdemokratin i Europa ansågs länge vara uträknad. Nu ser vi tecken på att socialdemokratin reser sig, med SPDs seger i Tyskland som det senaste exemplet. Det är ännu för tidigt att att dra några definitiva slutsatser, men jag är optimist. För även om det politiska läget skiljer sig åt, även mellan länderna i Skandinavien, så uppfattar jag att allt fler socialdemokrater erkänner vad det är som har förändrats de senaste åren:

Vi kan inte ta arbetarklassen för given. Vi kan inte ta vanligt folk i olika delar av landet för givna. Om vi gör det, så tappar vi dem. Och då går de inte nödvändigtvis till andra partier på den vänstra planhalvan.

Arbeiderpartiet har nu gått vidare från en valrörelse där vi lyfte budskapet att det var vanligt folks tur – till att leda en regering som också sätter vanligt folk främst: en politik för trygga jobb till alla, minskade inkomstklyftor, stärkt välfärd, stärkt landsbygdspolitik och en rättvis klimatpolitik som minskar utsläppen och skapar fler nya jobb.

Samtidigt hejar vi på våra bästa vänner i hela världen: Socialdemokraterna i Sverige. Jag önkar er lycka till med partikongressen och riksdagsvalet 2022! Vi har en gemensam kamp att utkämpa!

Jonas Gahr Støre är partiledare för Arbeiderpartiet och Norges statsminister