Johansson möter misstroendekravet med handling

– Vår regering har gjort mer än någon tidigare regering när det gäller grov brottslighet, säger justitieminister Morgan Johansson (S) inför den misstroendeomröstning mot honom som Sverigedemokraterna yrkat på.

Eftersom C, L och V aviserat att de inte stöder kravet ser misstroendet ut att falla. Kvar står i så fall ännu ett bevis på ett nytt högerblock och ett ängsligare moderat parti.

Morgan Johansson själv vill inte ta ut segern i misstroendeomröstningen i förskott, men välkomnar att det blir ett ökat fokus på det regeringen faktiskt har gjort under de här fem åren på det här området.

– Jag menar att vår regering har gjort mer än någon tidigare regering, när det gäller grov brottslighet. Den tid jag har varit chef för det här departementet har vi lagt över 200 lagförslag, alla har gått igenom.

Uppdaterat 191115: Riksdagen avvisar misstroendet mot Morgan Johansson med röstsiffrorna 155 Ja, 131 Nej, 57 avstår.

Som justitieminister har Johansson genomfört ett 50-tal straffskärpningar på så gott som alla de grova våldsbrotten. Särskilt har Polisen välkomnat det på de grova vapenbrotten, vilket innebar att det nu är automatisk häktning när man grips med ett vapen, så att personen direkt tas bort från gatan.

– Nu häktar vi dubbelt så många för grovt vapenbrott än för ett par år sedan. Polisen har nu mer resurser än någonsin tidigare. Antalet antagna till polisutbildningen är det högsta  någonsin, säger Morgan Johansson.

Straffen för de allvarligaste narkotikabrotten har skärpts. Nya tvångsmedel har införts för att Polisen ska kunna bli mer effektiva. Kameror har satts upp på de flesta särskilt våldsutsatta platser. Därtill kommer den nya sexualbrottslagstiftningen, med en samtyckeskrav, bättre stöd till brottsoffer och målsägarbiträden samt hela den nya terrorlagstiftningen.

– När jag tillträdde var det tillåtet att resa utomlands i syfte att begå terrorbrott. Det var tillåtet att resa utomlands för att utbilda sig till terrorist.

Kvantiteten av åtgärder är omfattande. Ändå motiverade Jimmie Åkesson misstroendet med att det gjorts för lite, att ”förslag som på riktigt skulle kunna knäcka gängbrottsligheten motarbetats och förhalats”.

M- och KD-ledningarna var snabba med att sluta upp bakom SD:s misstroende.

Morgan Johansson kallar misstroendekravet för ett politiskt spel som visar att det nu är ”svansen som viftar på hunden” i Moderaterna.

Men utmaningen är stor och arbetet mot gängkriminaliteten kommer att ta tid, menar Morgan Johansson.

– Utvecklingen vi ser nu har kanske sin grund 20 år tillbaka, när arbetslösheten på 90-talet växte sig stark. Och rycker man inte upp de här strukturerna i tid så växer de sig starkare och starkare. Ju längre tiden går desto svårare blir det att bryta dem.

Nyligen lade inrikesminister Mikael Damberg fram ett nytt 34-punktersprogram med förslag på åtgärder mot gängkriminaliteten, som även har väckt debatt om huruvida Polisen får för stora möjligheter till exempelvis hemlig avlyssning.

– Det finns en annan debatt att det vi gör nu riskerar att gå för långt, att det hotar rättssäkerheten. Min uppfattning är nej, det går inte för långt, och nej, vi kommer inte att gå över den gränsen.

– Min filosofi är den att för att man ska kunna komma åt den grova brottsligheten så måste de mest brottsaktiva individerna på gatan bort. Gör man inte de kommer de att vara kvar i miljön och förstöra det brottsförebyggande arbetet.

De kommer också att utgöra förebilder för de unga killarna som är på väg in i verksamheten, säger Morgan Johansson.

– En del försöker lyfta fram att det finns en motsättning mellan de brottsbekämpande strategierna och de brottsförebyggande. Det är tvärtom, de hänger ihop. Vi behöver båda delarna.

morgan-johansson-kaffekopp

Det finns ju ett hårdnande samhällsklimat, som inte minst Sverigedemokraterna bidrar till. Hur ser du på risken att dras med i det?

– Man måste hela tiden ta tag i de frågor som medborgarna kräver att vi ska ta tag i. Som politiker kan du inte låtsas som om problemen inte finns. Den organiserade brottsligheten är reellt problem. Om vi inte gör någonting åt den då riskerar vi i ett läge där folk inte vågar vittna eller anmäla brott. Då är Sverige inte längre en rättsstat, om vi inte kan ge människor den tryggheten. Den organiserade brottsligheten är ett av våra största problem.

– Sedan skiljer vi oss från högern i att vi ser inte bara de brottsbekämpande åtgärderna utan vi ser också de förebyggande delarna. I vårt 34-punktsprogram finns också åtgärder för att stärka skola och socialtjänst i de utsatta områdena. Vi inser att ska det här fungera på riktigt då måste vi också bryta nyrekryteringen. Det perspektivet har inte Moderaterna över huvud taget.

På fredagen planerar Morgan Johansson och Mikael Damberg att besöka Malmö och informera sig om den särskilda förstärkta polisinsatsen mot gängkriminaliteten, ”Operation Rimfrost”, som nu har inletts.

Moderatledaren Ulf Kristersson skrev på Facebook efter dödsskjutningen att ”Sverige behöver ett politiskt ledarskap som förstår vad som händer och är berett att göra något åt det.”

Om Kristersson fick bestämma hade han ”samlat ett riktigt nationellt säkerhetsråd i statsministerns kansli och inte släppt ut det förrän den konkreta planen var klar”.

– Det är polis och åklagare som kan bekämpa brott. Jag som politiker kan skapa förutsättningar för de brottsbekämpande myndigheterna. Om Ulf Kristersson går omkring och tror att man kan göra på det sättet som minister, så visar han bara prov på att hans erfarenhet som statsråd är ytterst begränsad, säger Morgan Johansson.