Johan Sjölander: Varför bryr sig ingen om John Rawls?

Johan Sjölander om Rawls betydelse för den politiska idédebatten

Ingen som ens snuddat vid den politiska teorin på högskolenivå kan ha missat John Rawls. Som ett Mount Everest reser han sig över den akademiska diskussionen om politik och rättvisa. Ändå har han påfallande liten påverkan på det politiska samtalet i stort.