Johan Persson: Kommunerna måste
sopa rent framför egen dörr

I förra veckan bjöd borgmästaren i vår vänort Gdansk in till ett möte med 100 europeiska borgmästare. På agendan stod naturligtvis Ukraina. Från Ukraina deltog vice borgmästaren från det sönderbombade Mariupol. Jag följer nyheterna och sändningarna på tv väldigt noga men det var något helt annat att möta en kollega på detta sätt. Beskrivningarna och skildringarna av krigets helvete blev väldigt nära och påtagliga. Det tog.  

I Kalmar gör vi nu som de flesta andra kommuner. Vi har bytt namn på corona-staben till Ukraina-staben och jobbar nu för fullt med att kartlägga möjliga bostäder för flyktingar. 

I dagarna har vi släppt en insamling till vår vänort Gdansk för att hjälpa dem med pengar för inköp av tvålar och andra sanitetsprodukter. Även om Gdansk är en storstad så har man färre anställda än Kalmar kommun. Uppdraget för en polsk kommun är avsevärt mindre än för en svensk kommun.  

Parallellt med detta så handlar väldigt mycket om det nya säkerhetspolitiska läget. Det handlar om att snabbt förstärka it-säkerheten och ta fram också manuella parallella system för exempelvis journaler och medicinlistor. 

Vi kikar över vår beredskap när det gäller reservkraftverk till samtliga vård- och omsorgsboenden och andra samhällsviktiga funktioner. 

I våra befintliga planer så har vi tagit höjd för att bara en geografisk del av kommunen får strömavbrott, det är ju så det varit historiskt. Nu tar vi höjd för att hela kommunen är strömlös. Vi ser över försörjningen av bränsle. Här behövs egen lagerhållning. Vi inventerar våra matförråd för att säkerställa att vi har mat till skolor och äldreomsorg i minst en vecka.  

Detta för att nämna något om hur ett krig i vårt närområde påverkar arbetet i en enskild kommun.  

Jag tycker det är väldigt positivt att samtliga partier i riksdagen kommit överens om ett tillskott till totalförsvaret. Dessa resurser kommer verkligen behövas och växlas upp över tid.  

Jag ska dock göra något ovanligt för ett kommunalråd och det är att faktiskt också rikta en uppmaning till oss själva som kommunala företrädare. 

Den uppmaningen handlar om att vi kommuner också själva måste växla upp och ta ansvar för vårt grunduppdrag. Ett grunduppdrag som handlar om att den verksamhet som vi har ansvar för i lugna tider också är vårt ansvar i oroliga tider. 

Det är först när vi har gjort den egna hemläxan som kan vi ställa krav på mer resurser från staten.  Så kära kollegor, damma av era risk- och sårbarhetsanalyser och se till att de håller också för förändrad tid. Det förväntar sig kommunens invånare. 

Trygghet och ordning är numera en fråga som vi ska vinna kommunalvalet på! 

Johan Persson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Kalmar