Johan Persson: Investeringsstödet betyder mycket i en vanlig svensk kommun 

Under alla år jag har varit kommunalråd så har jag gjort väldigt mycket företagsbesök. Det är ett bra sätt att möta konjunkturen men också fånga upp idéer och tankar. Jag brukar alltid fråga om vilket som är det största tillväxthindret. För tio år sedan fick jag nästan alltid samma svar och det var bristen på bostäder. Företagen hade helt enkelt svårt att rekrytera arbetskraft eftersom det inte fanns några lediga hyresrätter. 

Vi drog därför igång ett omfattande arbete med att öka vår ”planberedskap”. Vi producerade en ny översiktsplan och väldigt många detaljplaner. Oppositionen var naturligtvis kritisk och gick emot arbetet med att fördubbla antalet detaljplaner. På den tiden byggdes det ganska lite och det som byggdes var ofta dyra bostadsrätter i centrala lägen. Jag vädjade till många fastighetsägare som fick centrala byggrätter om att de väl åtminstone till hälften skulle kunna bygga hyresrätter. Det var omöjligt. Det gick inte att få ekonomi i.  

Sedan kom regeringsskiftet 2014 och efter ett bakslag med en alliansbudget kom investeringsstödet på plats 2016. Oj, vad skeptiska fastighetsägarna var till detta, också i Kalmar. Till en början. Det är man inte längre. Cirka 80 procent av de 40 projekt i Kalmar som fått investeringsstöd har byggts av privata fastighetsägare. Under de senaste fem åren har det byggts 1 987 lägenheter med investeringsstöd. Studentbostäder och vanliga hyresrätter.   

Totalt har dessa projekt genererat 706 883 784 i investeringsstöd vilket har inneburit att varje nyproducerad lägenhet i snitt har 1 400 kronor i lägre hyra varje månad. Kalmar är tillsammans med Göteborg den kommun som fått mest i investeringsstöd i hela landet. Göteborg som ju är en något större kommun har tagit hem drygt 900 miljoner i investeringsstöd. 

För samtliga hyresgäster som i dag bor i lägenheter som är byggda med investeringsstöd i Kalmar innebär det totalt 33 381 600 kronor per år i lägre hyra. Det är inga småpengar.  

Detta stöd försvinner nu i och med att riksdagen antagit budgeten från M, KD och SD. Ett avskaffande innebär självklart högre hyror i nyproduktion, sannolikt innebär det också ett minskat byggande av just hyresrätter runtom i hela landet. Även i Kalmar.  

En del av de projekt som nu har byggts hade sannolikt aldrig blivit av eftersom hyran hade blivit för hög. Fastighetsägarna vågar inte riskera att stå med tomma lägenheter. Hade jag arbetat inom byggbranschen skulle jag vara rejält orolig. Alla dessa 40 byggprojekt, bara i Kalmar, har de senaste fem åren skapat rejält mycket jobb. 

Kanske kan detta ändå, mitt i bedrövelsen, leda till något gott. Alla byggnadsarbetare och elektriker som funderat på SD i nästa val kanske får sig en tankeställare? 

Johan Persson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Kalmar