Johan Persson: Det borde vara förbjudet att styra i minoritet

Sedan 2013 har Kalmar styrts av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. I två av tre val har Centern ökat när de samverkat med oss. I det senaste valet tappade man ett mandat. S tappade två mandat medan V ökade. Vi fortsätter leda Kalmar i en trygg och stabil majoritet. Med flera skjutningar under våren och en valrörelse som uteslutande handlade om detta och stigande elpriser så är jag trots vårt tapp nöjd med valresultatet.

Runtom i landet ser jag fler och fler kommuner och regioner där S och C hittar varandra. Ibland också med V eller något annat parti. Min erfarenhet av samarbetet med Centerpartiet är att vi har väldigt lätt för att hitta varandra. Vi är båda folkrörelsepartier och förstår hur våra respektive partier fungerar. 

De samarbeten som nu växer fram kommer att tjäna sina kommuner och regioner väl. I det läge vi är i, både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt, så finns det ett egenvärde i sig att hitta breda samarbeten. 

När jag skriver detta så har Nord Streams gaskabel precis utsatts för sabotage. Kabeln ligger bara några mil från Kalmar och Blekinge-kusten. Den säkerhetspolitiska oron kryper allt närmare vår del av landet. Mot bakgrund av det säkerhetspolitiska läget gjorde vi i augusti en framställan om etablering av ett nytt luftvärnsregemente till Kalmar. 

Vi ligger mitt emellan Blekinge och Gotland och det finns reella förutsättningar för en etablering kring Kalmar Öland Airport. För en gångs skull så är vårt geografiska läge vår största tillgång. 

Jag har varit kommunstyrelsens ordförande under 16 år och har aldrig varit med om en så svårplanerad situation som under de senaste åren. Pandemin hade sina utmaningar. Nu är det energikrig, skenande inflation, höjda räntor och lågkonjunktur som jag befarar kommer bli rejäl. 

Den kommunala ekonomin är i fritt fall. Från ett överskott i Kalmar på 250 miljoner för 2022 så är prognosen ett minus på nästan 100 miljoner för 2023. Denna svängning får finanskrisen 2008 att framstå som höststorm i förhållande till en orkan. 

Några större förväntningar på att den nya regeringen ska agera som S-regeringen gjorde under pandemin har jag inte. Jag tror helt enkelt att vi får ställa in oss på ett rejält tufft 2023 och hitta strategier för att övervintra. Då är det ingen nackdel att ha ett stabilt majoritetsstyre. 

I tider som dessa borde det vara förbjudet att styra en kommun eller en region i minoritet. Det kanske fungerar något år eller två men långsiktigt är det förödande att en kommunledning inte vet om budgeten eller en detaljplan går igenom fullmäktige. 

Över tid leder det till att fokus skiftar från nödvändiga långsiktiga beslut till ett spel där kortsiktig populism vinner. Förlorare blir politikens trovärdighet och den egna kommunens tillväxt. 

Det finns säkert undantag från denna regel men överlag blir ofta detta konsekvensen. 

Johan Persson är kommunstyrelsens ordförande i Kalmar