Johan Hassel kommenterar: Tydligt att ett enat EU är ett kraftfullt EU

För det ukrainska folket väntar fler helvetesdygn. Vår uppgift är att ge allt stöd vi kan. Det skriver Johan Hassel som är Socialdemokraternas internationella sekreterare.

Krig i Europa. Det värsta säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Ryssland har invaderat sina systrar och bröder i Ukraina. Otänkbart igår. Verklighet i dag. 

När historiker ser tillbaka kommer alla tecknen att vara där. Putins Rysslands har länge sökt att återigen vara en stormakt. Det ryska försvaret har rustats upp. Den nationalistiska och imperialistiska retoriken har skruvats upp. Regimen har slagit ner än hårdare mot oppositionella och journalister. Mordförsöket på Aleksej Navalnyj markerade en global medvetenhet om den ryska auktoritära statens skoningslöshet. Putin har steg för steg utvecklats till en fullblodsdiktator. 

Att Ryssland skulle invadera Ukraina, som de delar så mycket gemenskap med i släktskap, kultur och historik var för de allra flesta – även i Kyiv – otänkbart. Med all sannolikhet är detta början på slutet för Putin. Aldrig tidigare har det varit så tydligt att ukrainare och folken i de tidigare Sovjetstaterna vägrar att låta sig kuvas. De är beredda att slåss för sin självständighet och frihet – de väljer att söka sin framtid i de demokratiska idealen. Det som i Putins värld skulle vara ännu ett steg i återskapandet av det ryska imperiet blir i själva verket dess slutpunkt. 

Putin har genom år av cyberkrigföring och desinformation skapat splittring i väst. Högerpopulister i Europa har götts. Ett val vanns åt Trump i USA. Västvärlden var splittrad. Men i ett slag har den enats. Alla Europas högerpopulister utom möjligtvis Jimmie Åkesson har i dag tagit avstånd från Putin. Trump i sitt fortsatta stöd till Putin är genomskådad. I Europa tas snabba och stora beslut i total enighet. 

I Europa tas snabba och stora beslut i total enighet.

Med de kraftfulla politiska och ekonomiska sanktionerna kommer den ryska ekonomin inte att överleva på sikt. Den ukrainska beslutsamheten i sitt militära och civila motstånd var inte den ryska armén förberedd på. För det ukrainska folket väntar fler helvetesdygn. Vår uppgift är att ge allt stöd vi kan.

EU och Sverige ger nu militärt stöd till Ukraina. Det är ett unikt beslut som är helt rätt. Hela Europa lever nu i ett annat säkerhetspolitiskt läge. Vi socialdemokrater har agerat klokt sedan vi tog över regeringsmakten och successivt byggt upp försvaret. Det arbetet kommer nu behöva ta fler och snabbare steg. Det är tydligt att ett enat EU är ett kraftfullt EU. Det har en stark socialdemokratisk och feministisk röst bidragit till. Sverige måste fortsätta driva på för att EU globalt, i och genom FN, tar en större roll. Men framför allt måste EUs fokus vara sitt närområde, det östra partnerskapet och Balkan. 

Det långsiktiga utvecklings- och demokratibiståndet är avgörande för att skapa självständiga stater. Att få människor att inse sina rättigheter och möjlighet att forma sin framtid. Det är en lång process, det visar inte minst utvecklingen i Ukraina med hög korruption och fattigdom. Men trots detta så är det självklart för det ukrainska folket att de själva ska få göra sina val, att deras frihet och rättigheter inte ska dikteras av någon annan. Det är den viljan till frihet som nu står emot Putins pansar. 

Som socialdemokrater i regering gör vi det som krävs för att skydda Sverige, stärka Europas säkerhet och ge stöd till Ukraina. Som socialdemokrater i en levande folkrörelse bidrar vi till att stärka våra systerpartier, stöttar demokratiaktivister och är motkraften mot de auktoritära krafterna. 

Funderar du på vad du kan göra? Engagera dig. Demonstrera i dag och starta ett internationellt projekt imorgon. Det är så vi på lång sikt skapar en fredligare och jämlikare värld. 

Johan Hassel är internationell sekreterare för Socialdemokraterna