Johan Hassel: Freden, demokratin och jämlikheten i ett nytt säkerhetspolitskt läge

Det pågår en global kamp mellan auktoritära och demokratiska krafter. Det auktoritära Rysslands skoningslösa krig mot demokratin Ukraina gör det tydligt för mig att mer behöver göras för Sveriges säkerhet och den internationella freden och säkerheten.

Jag är också övertygad om att mer måste göras för att stärka mänskliga rättigheter, rättsstater, yttrandefriheten och demokratin. Den negativa spiralen måste brytas. 

Vi får inte vara naiva om hotet vi demokratiskt sinnade möter från mörka auktoritära krafter. I grunden handlar det om jämlikhet – det är i ojämlikhetens spår som diktatorer stärkt sitt grepp om makten. 

Nu finns det ett före och ett efter 24 februari 2022. Rysslands brutala krig mot Ukraina har fundamentalt förändrat världen vi lever i. Rysslands agerande är inte nytt. Invasionen av Georgien 2008. Annekteringen av Krim 2014. Uttalanden i december 2021 om att Ryssland inte längre respekterar den europeiska säkerhetsordningen, att nationsgränser inte får ändras med våld och länders rätt att själva göra sina egna säkerhetspolitiska vägval. Därmed finns inte de förutsättningar kvar som vi socialdemokrater baserat våra säkerhetspolitiska vägval på. 

Efter att Finland valde Nato, var Nato det enda realistiska alternativet. Solidariteten med Finland spelade roll för alliansfriheten och spelar nu roll för beslutet att gå med i Nato.

Den militära alliansfriheten har tjänat Sverige väl. Med stolthet har vi socialdemokrater sett till att Sverige verkat för fred och säkerhet, avspänning i vårt närområde och stabilitet i Europa. Men i en nygammal, mer hotfull och osäker tid krävs att Sveriges säkerhet stärks.

Efter att Finland valde Nato, var Nato det enda realistiska alternativet. Solidariteten med Finland spelade roll för alliansfriheten och spelar nu roll för beslutet att gå med i Nato. Att vi nu kan stärka det nordiska samarbetet är i grunden positivt, och det är självklart som så att vi ska se till att Norden får ett reellt inflytande i Nato. 

Nato är ett säkerhetspolitiskt verktyg, en försvarsallians. EU är Sveriges viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska arena. FN är plattformen för den globala freden och säkerheten och för att hantera gemensamma globala utmaningar. Det är forumen – rösten och politiken måste vara vår egen. Det socialdemokratiska självförtroendet får inte svikta när det behövs som mest. 

Det allra viktigaste för mig är nu att den svenska självständigheten i utrikespolitiken, den tydliga globala moraliska rösten och den konstruktiva aktören för fred, nedrustning och utveckling måste bestå. Jag vet att jag inte är ensam i den uppfattningen och vi behöver tillsammans kraftsamla. 

En solidarisk internationell politik ska ta initiativet för nedrustning och en kärnvapenfri värld, verka för diplomatiska lösningar på konflikter och alltid stå upp för den svages rätt och människors lika värde.

En solidarisk internationell politik ska ta initiativet för nedrustning och en kärnvapenfri värld, verka för diplomatiska lösningar på konflikter och alltid stå upp för den svages rätt och människors lika värde. Det långsiktiga arbetet för demokrati och utveckling blir nu de facto ännu viktigare än tidigare. 

Demokrati är fredsskapande. Och demokrati är inget som bara sker. Utan demokrati kräver fria människor, att människor har såväl den politiska som ekonomiska makten över sina liv och kan göra sin röst hörd. Därför spelar jämlikhet roll – för demokratin och för freden. 

Johan Hassel är internationell sekreterare för Socialdemokraterna