Johan Hassel: Är vi beredda att dra nya lärdomar av klimat- och hälsohoten?

Pandemin har visat på nygamla klyftor. Coronaviruset drabbar alla, rik som fattig. Men tillgången till kvalificerad sjukvård för att överleva eller till vaccin är djupt ojämlik. Den stora skillnaden finns mellan världens kontinenter, där nygamla klyftor mellan nord och syd åter träder fram. 

I Europa har smittan varit stor, dödligheten likaså och kontinenten är fortsatt plågad men det finns vaccin, det finns sjukvård. I Sydafrika, Brasilien, Indien och flertalet andra länder i det globala syd skenar nu smittan men tillgången till vaccin är begränsad, sjukvården är otillräcklig. 

De ständiga mutationerna visar att pandemin inte kommer ta slut innan vaccin har nått alla.

Det internationella samarbetet har fungerat, WHO har gett analyser, råd och haft en ledande roll i att bekämpa pandemins utbredning. Det är i frågan om resurser som problematiken finns. Det globala vaccinationsprogrammet Covax mål är att 70 procent av världens befolkning ska vara vaccinerad till sommaren 2022. 

I dagsläget är siffran 50 procent. I Europa och USA är problemet att inte alla vill vaccinera sig. För övriga världen är problemet att det inte finns tillräckligt med vaccination. 

Det är på ett sätt naturligt att alla inte kan få en dos över en natt, men hur fördelningen ser ut säger allt. 

Den svenska vaccinframgången är en frukt av ett starkt Europasamarbete. Och EU är en stor givare till Covax. Men EU-samarbetet har inte varit tillräckligt starkt för att kunna öka takten i vaccinationsproduktionen och visa på globalt solidariskt ledarskap genom en större och rättvisare fördelning av vaccin. 

De ständiga mutationerna visar att pandemin inte kommer ta slut innan vaccin har nått alla. I all orättvisa är det faktiskt rättvist. 

”Att ingen människa är en ö, varje människa är en del av värl-den” är en sliten fras i solidaritets sammanhang. Men dess bärighet har än en gång bevisats och frågan är om vi denna gång i en ny tid av klimat- och hälsohot som inte går att isolera är beredda att dra nya lärdomar och slutsatser?

Millenniummålen fokuserade på den extrema fattigdomen och var framgångsrikt på hälsoområdet genom just vaccinering. FNs 17 mål för global utveckling i Agenda 2030 går längre och har betydligt bredare ansatser. Men tydliga målsättningar behövs om några resultat ska nås. 

Alla människor ska 2030 ha tillgång till primärvård och därmed vaccinering inför att nästa pandemi bryter ut. 

Klimatmålen definierades genom Parisavtalen och följs upp av de årliga COP-mötena. Det är dags att i pandemins spår anta ett liknande ”Stockholmsavtal” och mål för hälsoutvecklingen. 

Alla människor ska 2030 ha tillgång till primärvård och därmed vaccinering inför att nästa pandemi bryter ut. För ingen tror väl att vi sett den sista torkan, översvämningen eller det sista viruset. 

Johan Hassel är internationell sekreterare för Socialdemokraterna