Johan Danielsson: S betar av byggskulden

Kampen mot arbetslivskriminalitet är en välbekant fråga för det nya statsrådet Johan Danielsson, tidigare LO-ombudsman och EU-parlamentariker. Bostadsfrågorna har han fått läsa in sig på. Foto: Ylva Säfvelin

– Kampen mot arbetslivskriminalitet och kampen mot bostadsbristen.
Så sammanfattar Johan Danielsson, bostads- och biträdande arbetsmarknadsminister, sina viktigaste uppdrag.
Trots den korta tiden fram till valet räknar han med att kunna få igenom politik som gör skillnad.